มุกดาหาร(ชมคลิป)จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเจดีย์บู่ทองกิตติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ที่ศาลาการเปรียญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกตาหาร นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเจดีย์บู่ทองกิตติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณา ประชาราษฎร ตลอดจนเพื่อเป็นการสืบสานสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ
โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากนั้นทุกคนร่วมกันอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์นำผู้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เสร็จแล้วทุกคนร่วมกันเจริญสมาธิภาวนา เป็นเวลา 5 นาที และกรวดน้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ก่อนที่ประธานในพิธีนำทุกคนกราบลาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นเสร็จพิธี..


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ //