มุกดาหาร(ชมคลิป)จัดพิธีอัญเชิญและถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิง


จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีอัญเชิญและถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และเทียนพรรษา เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ถวายทุกวัดในเขตตำบลบางทรายใหญ่ ประจำปีพุทธศักราช 2563
วันนี้ (4 ก.ค. 63) ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีสะอาด บ้านโคกสูง ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร วัดศรีสะอาด ร่วมกับเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ จัดพิธีอัญเชิญและถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายเสถียร โทนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางทรายใหญ่ นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี
ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จเป็นองค์ประธานถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ เพื่ออัญเชิญไปถวายยังพระอารามต่างๆ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดอิทรวิหาร (พระอารามหลวง) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งวัดศรีสะอาด ได้รับพระราชทานเทียนพรรษา ในครั้งนี้ด้วย
ในการนี้วัดศรีสะอาด ร่วมกับเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ จึงได้กำหนดจัดพิธีอัญเชิญ และถวายเทียนพรรษาพระราชทานขึ้น โดยภายในงานได้มีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทาน ซึ่งเริ่มเคลื่อนขบวนจาก บริเวณวัดโพธิ์ไทร มายังวัดศรีสะอาด ก่อนทำการประทักษิณรอบอุโบสถ 3 รอบ จากนั้นได้มีพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาขึ้นมายังบนศาลาต้นบุญ และตั้งไว้ที่หน้าโต๊ะหมู่พระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวคำถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน พร้อมเชิงเทียนครอบแก้วพระราชทานพระนามย่อ อร. เข้าถวายประธานสงฆ์ พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา คณะสงฆ์อนุโมทนา ผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธี


และ ในโอกาสนี้ทางเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ร่วมกับ 13 หมู่บ้าน ได้มีการจัดถวายเทียนพรรษาทุกวัดในเขตตำบลบางทรายใหญ่ ด้วย


อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ /มุกดาหาร