เลย(ชมคลิป)บก.ควบคุมที่ 3 จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน บริการตัดผม มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน

เมื่อ 2 ก.ค.63 เวลา 11.00น. พ.อ.พิทักษ์พล ชูศรี ผบ.กรม ทพ.22/ฉก.ทพ.21 พร้อมด้วย คุณจุฑารัตน์ ชูศรี ประธานชมรมแม่บ้าน, ผบ.ร้อย.ทพ.2216 และกำลังพล ทพ.หญิง ร่วมจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน บริการตัดผม มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจน เพื่อให้กำลังใจในการเรียนของนักเรียน โดยมี นายประยูร จันทร์สุข นายอำเภอนาแห้ว ส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ รร.บ้านนาแห้ว ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย