ชาวจังหวัดเลยจัดงานประเพณีบุญซำฮะ สักการะศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง บูชาพญานาคปู่ไหลคำมา และเฉลิมฉลองจังหวัดเลย ปีที่ 117

ชาวจังหวัดเลยจัดงานประเพณีบุญซำฮะ สักการะศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง บูชาพญานาคปู่ไหลคำมา และเฉลิมฉลองจังหวัดเลย ปีที่ 117


นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดงานสืบสานประเพณีบุญซำฮะ สักการะศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง บูชาพญานาคปู่ไหลคำมา และเฉลิมฉลองจังหวัดเลย ปีที่ 117 มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้พิพากษา ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดเลย และนักท่องเที่ยว ร่วมประกอบพิธีสักการะพระบางเมืองเลย และพิธีบวงสรวงบูชาพญานาคปู่ไหลคำมา ที่บริเวณลานพญานาคปู่ไหลคำมา สวนสาธารณะกุดป่อง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยนำพานบายศรีร่วมบวงสรวงสักการะ ทั้ง 4 ทิศ และรอบฐานองค์พญานาคปู่ไหลคำมา เพื่อร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ตามความเชื่อศรัทธาของชาวจังหวัดเลย

นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลยกล่าวรายงานว่า จังหวัดเลย มีขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่บ่งบอกถึง “ความเชื่อ ค่านิยมถีชีวิตตามฮีต 12 คอง 14 หรือประเพณี 12 เดือน หนึ่งในนั้น คือ ประเพณีบุญเดือน 7 หรือบุญซำฮะ เป็นประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดเลยที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา บุญซำฮะเป็นการทำบุญเพื่อชำระล้างเสนียดจัญไร ปัดรังควานสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากบ้านเมือง ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ทำมาค้าขึ้น และประสบความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป ซึ่งแต่เดิมแต่ละหมู่บ้านจะดำเนินกิจกรรมกันเอง ในแต่ละชุมชน เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด และยกระดับงานประเพณีบุญซำฮะ


จังหวัดเลยจึงได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีบุญซำฮะ สักการะศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง บูชาพญานาคปู่ไหลคำมา และเฉลิมฉลองจังหวัดเลย ปีที่ 117 ที่ทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด และ 14 อำเภอ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดเลย การทำบุญตักบาตรเมืองเลย และบวงสรวงศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง รวมถึงการบูชาพญานาค ปู่ไหลคำมา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อความศรัทธาของประชาชนชาวจังหวัดเลย


ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเมืองเลย พระสงฆ์ 117 รูป พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง พิธีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ แก่ผู้รำบวงสรวงและผู้เข้าร่วมงาน พิธีสักการะพระบางเมืองเลย พิธีบวงสรวงบูชาพญานาคปู่ไหลคำมา พิธีรำบวงสรวงศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง และบูชาพญานาคปู่ไหลคำมาผู้รำบวงสรวงจำนวนกว่า 15,000 คน การแสดงมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองจังหวัดเลย ปีที่ 117 และการจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค สินค้าธงฟ้า สินค้า OTOP สินค้า CPOT สินค้าการเกษตร และสินค้าอื่นๆ อีกจำนวนกว่า 100 ร้าน


สำหรับปีนี้มีนางรำจำนวน 15,000 คน สวมชุดไทยพื้นถิ่นอัตลักษณ์จังหวัดเลย ทั้งเสื้อผ้าฝ้ายไทเลย ผ้าถุงฝ้ายลายดอกบัว และสไบสีฟ้า จากทั้ง 14 อำเภอ ร่วมแสดงพลังศรัทธารำบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง และบูชพญานาคปู่ไหลคำมา อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา บนถนนเส้นทางสายหลักในเขตเทศบาลเมืองเลย และรอบบริเวณลานพญานาคปู่ไหลคำมา สวนสาธารณะกุดป่องนอกจากนี้ ยังมีการแสดงมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองจังหวัดเลย ปีที่ 117 หมอลำกลอน ประกอบด้วย การแสดงโปงลาง การละ เล่นผีตาโขน ผีขนน้ำ ผีขนน้ำ และการแสดงดนตรีลูกทุ่ง การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าธงฟ้า สินค้า OTOP สินค้า CPOT สินค้าเกษตร และสินค้าอื่น ๆ รวมกว่า 100 ร้านค้า
สำหรับประเพณีบุญเดือน 7 หรือบุญซำฮะ เป็นประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดเลยที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา บุญซำฮะเป็นการทำบุญเพื่อชำระล้างเสนียดจัญไร ปัดรังควานสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากบ้านเมือง ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ทำมาค้าขึ้นและประสบความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย