มุกดาหาร – กฟภ จัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสาร จัดกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “ แก้วมุกดาเกมส์ “

เวลา 09.00 น. นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสุรศักดิ์ บุญโสดา รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร หน่วยงานราชการ ตำแทนบริษัทสายสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 แก้วมุกดาเกมส์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร


โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้ประกอบกิจการธุรกิจสื่อสาร ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เพื่อเตรียมความพร้อมบริเวณสถานที่ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการในครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเตรียมสถานที่ และระบบจำหน่ายของ กฟภ. เตรียมความพร้อมบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหารและบริเวณถนนโดยรอบ เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดบนเสาไฟฟ้า และก่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน ช่วยป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้สัญจรบนท้องถนนถือเป็นภารกิจที่สำคัญ


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายพร้อมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จำกัด (มหาชน) (3BB) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (INTERLINK) บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JASTEL) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด (มหาชน) (ALT) บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด (TRUE) บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม ที ชี เคเบิลทีวี มุกดาหาร (MTC) และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 25 จังหวัดนครพนม


โดยกำหนดเส้นทางในการดำเนินการ จำนวน 3 เส้นทาง คือเส้นทางที่ 1 สี่แยกตลาดเทศบาล 1 ถึงหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร เส้นทางที่ 2 หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหารฝั่งขวา ถึง สี่แยกตลาดราตรี เส้นทางที่ 3 หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหารฝั่งซ้าย ถึง สี่แยกตลาดราตรี
นายสุรศักดิ์ บุญโสดา รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กิจกรรมจัดระเบียบ สายสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 แก้วมุกดาเกมส์ ในครั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานต่าง ๆ อีก 11 หน่วยงาน มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดมุกดาหารเป็นอย่างดี ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดเตรียมสถานที่ และระบบจำหน่ายของ กฟภ. เพื่อเตรียมความพร้อมบริเวณสถานที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด สวยงาม รวมทั้งการจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสารต่าง ๆ และยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน ช่วยป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งแก่ชาวจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์อีกด้วย


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร