จังหวัดอุดรธานี สถาปนาคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล 6 สโมสร ภาค 3340

สโมสรโรตารี 6 สโมสร ภาค 3340 จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร ปีบริหาร 2567-2568 5 สโมสร จ.อุดรธานี และ 1 สโมสร จ.เลย
เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ที่ศูนย์ประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี ได้มีพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีภาค 3340 จังหวัดอุดรธานี 5 สโมสรคือ สโมสรโรตารีอุดรธานี สโมสรโรตารีหมากแข้ง สโมสรโรตารีบ้านเชียง สโมสรโรตารีศิลปาคม สโมสรโรตารีอุดรดุษฎี และจังหวัดเลย 1 สโมสรคือ สโมสรโรตารีเมืองเลย โดยมีนายณัฐพล วิถี รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธี และนายวิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล ปีบริหาร 2566-2567 อดีตผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล อดีตนายกสโมสร มวลมิตรโรแทเรียน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี


นายณัฐพล วิถี รองผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนายกสโมสร คณะกรรมการบริหาร เนื่องในโอกาสพิธีสถาปนา คณะกรรมการบริหาร สโมสรโรตารี 6 สโมสรภาค 3340 โรตารีสากล ปีบริหาร 2567-2568 ประกอบด้วย สโมสรโรตารีอุดรธานี สโมสรโรตารีหมากแข้ง สโมสรโรตารีบ้านเชียง สโมสรโรตารีศิลปาคม สโมสรโรตารีอุดรดุษฎี จังหวัดอุดรธานี และสโมสรโรตารีเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งผลงานการดำเนินงานของสโมสรโรตารีต่างๆ ที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมชาวจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเลย ว่าองค์กรโรตารีเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนตามอุดมการณ์ของโรตารีที่ว่า “บริการเหนือตนเอง”
จากนั้น นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล ปีบริหาร 2566-2567 และนางแสงทิวา ทองอู่ฉาง ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล ปีบริหาร 2567-2568 ได้ประกอบพิธีมอบตราแต่งตั้งนายกสโมสร ปีบริหาร 2567-2568 พร้อมกับต้อนรับสมาชิกใหม่ของสโมสรต่างๆที่เข้ามาทำงานในการช่วยเหลือสังคมตามอุดมการ์ของโรตารี


สำหรับ นายกสโมสรโรตารี 5 สโมสร จ.อุดรธานี ปีบริหาร 2567-2568 ประกอบด้วย นย.เด่นพร อังสนันท์ นายกสโมสรโรตารีอุดรธานี นย.ธัญญรัตน์ เปรมอนันต์ นายกสโมสรโรตารีหมากแข้ง นย.วิวรรธน์ ธนากิจพุฒิพงศ์ นายกสโมสรบ้านเชียง นย.วาสนา อภิญญาภิชน นายกสโมสรโรตารีศิลปาคม นย.ภรัณเมศร์ เลิศเดชธนะทัศน์ นายกสโมสรโรตารีอุดรดุษฎี และนย.ดร.เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข นายกสโมสรโรตารีเมืองเลย