ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายร่วมกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี , ที่ทำการปกครองจังหวัดหนิงคาย และ ป.ป.ส.ภาค 4 ประชุมแบบบูรณาการปฏิบัติการเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายร่วมกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี , ที่ทำการปกครองจังหวัดหนิงคาย และ ป.ป.ส.ภาค 4 ประชุมแบบบูรณาการปฏิบัติการเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน

ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย พล.ต.ต.พิรัชณ์ อุดมพิสุทธิคุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย , พันเอกสุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี , นายประทีป อุ่ยเจริญ ปลัดจังหวัดหนองคาย และผู้แทน ป.ป.ส.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมแผนปฏิบัติการเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระยะเร่งด่วน 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย.67) โดยมีส่วนราชการ , นายอำเภอ , ผกก.สภ. ทุกแห่งเข้าร่วมประชุม


ที่ประชุมรับทราบนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระยะเร่งด่วน, แนวทางปฏิบัติงาน, ผลการดำเนินงานของหน่วยงานผู้แทน ป.ป.ส.ภาค 4 กล่าวว่า ขบวนการค้ายาเสพติดมีเป้าหมายการนำเข้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพิ่มมากขึ้น สนง.ป.ป.ส.ภาค 4 ได้ตั้งเป้าหมายการสกัดกั้นยาเสพติดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณยาเสพติดนำเข้าในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดหนองคายเป็นพื้นที่จำเป็นเร่งด่วนในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและสารเคมี โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอสังคมเป็นพื้นที่เพ่งเล็งการนำเข้ายาเสพติด รวมทั้งอำเภอตามแนวชายแดนด้วย โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 5 จังหวัด 23 อำเภอชายแดน ระยะทาง 669 กิโลเมตร


กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้รายงานผลการจับกุมยาเสพติด , แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นการปิดล้อมตรวจค้นกลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย พร้อมกันหลายพื้นที่ ทำบ่อยๆ และนำ 9 แนวทางปฏิบัติมาใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เน้นทำงานแบบบูรณาการกำลังในพื้นที่ โดยมีผลลัพธ์คือ ประชาชนเชื่อมั่น รัฐบาลจริงจังแก้ปัญหายาเสพติด


ทางด้าน ศอ.ปส.จังหวัดหนองคาย ได้รายงานผลการดำเนินงาน เช่น จัดประชุมหน่วยงานติดตามเร่งการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ , มีกระบวนการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่การบำบัดรักษา, การจัดระเบียบสังคม การตรวจสถานบริการ ตรวจสถานศึกษา สุ่มตรวจนักเรียน นักศึกษา และการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดยที่ประชุมเน้นย้ำการทำงานแบบบูรณาการกำลังในพื้นที่ การบูรณาการข้อมูล การตรวจยึดทรัพย์นักค้ายาเสพติด และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น

เกรียงศักดิ์ ถวายชัย : ปชส.หนองคาย-ฤาษีลภ..