หนองบัวลำภู – สามหน่วยงานจัดทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจ ขุดหินปูน และถอนฟันแก่พี่น้องประชาชน

หนองบัวลำภู อบจ.หนองบัวลำภู บูรณาการ่วมกับ สสจ.หนองบัวลำภูและ รพ.สต.ในพื้นที่ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 7 ให้บริการตรวจ ขุดหินปูน และถอนฟันแก่พี่น้องประชาชนครอบคลุมทุกหมู่บ้านในตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง เป้าหมาย 59 ครั้งในจังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 17 พค.67 ณ รพ.สต.นากอก ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดโครงการออกหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู และ รพ.ในพื้นที่ออกหน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่

โดยมี ทพญ.วรางคณา อินทโลหิต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายปรัชญ์ ศรีหนองโคตร รอง นายก อบจ.หนองบัวลำภู นายสมยศ อุประ ประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู นายวุฒิพงษ์ นิลนามะ นายก อบต.นากอก สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง นายสุรศักดิ์ สุวรรณ ส.อบจ.เขตพื้นที่ นางสาวภาลิณี ปัญนาวีภัช ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.หนองบัวลำภู กำนันตำบลนากอก ผญบ.บ้านในตำบลนากอก พร้อม ผอ.รพ.สต.ในอำเภอศรีบุญเรือง อสม.ในพื้นที่ ตลอดจนพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนากอก และนักเรียนชุมชนบ้านนากอก เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมภายในจัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะความรู้ในเรื่องของการรักษาฟัน การแปรงฟันที่ถูกวิธี พร้อมสาธิตการแปรงฟัน การให้บริการตรวจสุขภาพ การตรวจรักษาโรคฟัน การขุดหินปูน การถอนฟัน มอบเกียรติบัตรหนูน้อยฟันดีไม่มีผุ ผู้สูงอายุฟันทน โดยทันตแพทย์จากโรงพยาบาลอำเภอศรีบุญเรือง และเจ้าหน้าที่ทันตใน รพ.สต. นอกจากนั้น อบจ.หนองบัวลำภู ยังจัดให้มีการบริการแจกจ่ายน้ำดื่ม น้ำอุปโภคที่ภาวะที่ประชาชนประสบภัยแล้ง

ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าการจัดกิจกรรมออกหน่วยทันตในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง อบจ.หนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู โรงพยาบาลหนองบัวลำภู โรงพยาบาลอำเภอศรีบุญเรือง และ รพ. สต. ทุกแห่ง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ให้บริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้ครอบคลุมทั้ง 59 ตำบล 59 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยไม่ต้องเดินทางไปรับบริการใน รพ.ในตัวอำเภอและโรงพยาบาลประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ /หนองบัวลำภู