ศรีสะเกษ – ผบ.นพค.53 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาทหารในสังกัด

ผบ.นพค.53 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาทหารในสังกัด แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสร้างขวัญกำลังใจกำลังพล

เมื่อเร็วๆนี้ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 (นพค.53) ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พ.อ.ธีระพล สาธรวิศิษฐ์ ผบ.นพค.53 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท. ประจำปี 2567 ซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จำนวน 44 ทุน ซึ่งผู้ได้รับทุนในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคออบครัวกำลังพลและส่งเสริมการศึกษาของบุตรข้าราชการภายในสังกัด นพค.53 เพื่อนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษา ตลอดจน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวกำลังพลของหน่วย

โอกาสนี้ ผบ.นพค.53 ได้กล่าวให้โอวาท แก่บุตรข้าราชการ โดยขอให้นำทุนการศึกษานี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา ปฏิบัติตนเป็นบุตรที่ดี ของบิดา มารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครู อาจารย์ ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นกำลังสำคัญของครอบครัว และประเทศชาติต่อไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน