หนองบัวลำภู – เปิดพื้นที่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีลุ่มภู ในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ที่หาดโนนยาว อำเภอโนนสัง

วธจ.หนองบัวลำภู เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีลุ่มภู กิจกรรมการท่องเที่ยวสู่ Smart Tourism เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ที่หาดโนนยาว อำเภอโนนสัง

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ที่หาดโนนยาว ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริม พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสู่ Smart Tourism กิจกรรม เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีลุ่มภู ประจำปี 2567 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด พร้อมนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอโนนสัง นายอำเภอศรีบุญเรือง และประชาชนในเขตพื้นที่หาดโนนยาวเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวสู่ Smart Tourism และในช่วงท้ายของพิธีเปิดงานในวันนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู ก็ได้ร่วมใจกันสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันปีใหม่ไทยที่ใกล้จะถึงนี้ด้วย

นางกรรญา ศูนย์คำ วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าโดยที่จังหวัดหนองบัวลำภู มีมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตถึง ปัจจุบัน สภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ มีศักยภาพที่สามารถนำทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางธรรมชาติ มาพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี หาดโนนยาวแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดหนองบัวลำภู
เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงไปสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงได้ เช่น สกายวอร์ค อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้อนุมัติให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินโครงการสร้างเสริม พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสู่ Smart Tourism กิจกรรม เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีลุ่มภู เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดพื้นที่ให้ผู้มีความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม ได้มีเวทีในการ แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ รองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรม สร้างรายได้ให้จังหวัดเพิ่มขึ้น

โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะ เป็น Beach Food การสาธิต จำหน่าย และประกวดอาหารพื้นถิ่น การแสดง ศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา การอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารจานเด่น ประจำถิ่นสู่อาหารจานดัง ซึ่งจะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีด้วย

และในโอกาสเดียวกันนี้ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนชาวหนองบัวลำภู และจังหวัดใกล้เคียง ได้มาชมบรรยากาศ ชิมอาหาร ซื้อสินค้า เชียร์กีฬา และแชร์กิจกรรมดี ๆ ของจังหวัดหนองบัวลำภู ภายในงานนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 17 เมษายน 2567 นี้ ที่ หาดโนนยาว ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ในช่วงเทศสงกรานต์ ปีนี้

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู