(ชมคลิป) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงพื้นที่อำเภอเชียงคานตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำโขง เหตุรถบรรทุกกรดกำมะถันคว่ำที่หลวงพระบาง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงพื้นที่อำเภอเชียงคานตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำโขง เหตุรถบรรทุกกรดกำมะถันคว่ำที่หลวงพระบาง สปป.ลาว


วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 11.30 น.ที่แก่งคุดคู้ ริมแม่น้ำโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายอภินันท์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน นายชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายกฤษณ์ แก้วทองหลวง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อทำการเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจคุณภาพน้ำโขง
จากกรณีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ได้เกิดเหตุรถบรรทุกสารเคมีพลิกคว่ำ ที่เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว สารเคมีดังกล่าวได้รั่วไหลลงแม่น้ำคาน และไหลลงสู่แม่น้ำโขง โดยสารเคมี (ซัลฟูริก ประมาณ 30 ตัน) ไหลลงแม่น้ำคาน (แม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขง) และไหลลงสู่แม่น้ำโขง ไหลผ่านเขื่อนไชยะบุรี จากจุดที่เกิดเหตุมีระยะทางถึงจุดแก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประมาณ 198 กม. (ใช้ระยะเวลาการเดินทางของน้ำ 3 วัน หรือ 72 ชม.)
นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อทำการเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจคุณภาพน้ำโขง อันเหตุจากมีสารเคมีรั่วไหลในแม่โขง เพื่อขับเคลื่อนสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนในการตรวจคุณภาพน้ำ และดำเนินการตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้เครื่องมือตรวจวัด จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และสำนักงานประมงจังหวัดเลย ได้ค่าเท่ากับ 8
ทั้งสองหน่วยงาน ถือว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ (โดยค่าระหว่าง 6 – 9 สัตว์น้ำและคนสามารถใช้น้ำได้โดยปลอดภัย) โดยกรดซัลฟูริก 1 ลิตร ต่อน้ำ 100,000 ลิตร จะเจือจางไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและคน ซึ่งในพื้นที่แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน ยังใช้ได้ปกติ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง ไม่ให้เกิดการตื่นตระหนก จึงได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และสำนักงานประมงจังหวัดเลย ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม จำนวน 3 จุด กำหนดเป็น 2 ห้วงเวลา ช่วงเวลาที่ 1 เวลา 09.00 น. ช่วงเวลาที่ 2 เวลา 15.00 น. และกำหนดให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำ เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 – 12 เมษายน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย