อุดรธานี – รองผู้ว่าฯ ประกอบพิธีบวงสรวงศาลเทพารักษ์

นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลเทพารักษ์ ประจำปี 2567 โดยมี นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายภาคภูมิ จูมพรักษ์ นางสาวกฤตยวรรณ ฟางตระกูล กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมงาน ณ ศาลเทพารักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
พิธีบวงสรวงศาลเทพารักษ์ เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ถวายปัจจัยพร้อมเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา และประกอบพิธีบวงสรวงเทวดา หลังจากนั้นนางรำสวมชุดผ้าไทยสีขาว ร่วมรำบวงสรวงและถวายพวงมาลัยองค์เทพารักษ์
ศาลเทพารักษ์อุดรธานี สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.2490 สมัยขุนศุภกิจวิเลขการ เป็น ผวจ.อุดรธานี เดิมเป็นศาลไม้ ตั้งอยู่บนเนินดิน ข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งพระตำหนักหนองประจักษ์ ชาวเมืองได้สร้างขึ้นตามความเชื่อแต่โบราณ และได้ประกอบพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณของพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม มาสถิต เพราะผู้เฒ่าผู้แก่เชื่อว่าดวงของผู้สร้างเมืองสมพงษ์กับดวงเมือง พระองค์ยังทรงห่วงใยคุ้มครอง ปกปักษ์รักษาลูกหลานชาวเมืองอุดรตลอดมา คำว่า เทพารักษ์ จึงหมายถึง เทพผู้รักษาเมือง และด้วยพลังศรัทธาจากชาวอุดรธานีทุกหมู่เหล่า เทศบาลนครอุดรธานี ในฐานะผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ศาลเทพารักษ์แห่งนี้ จึงจัดทำโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศาลเทพารักษ์อีกครั้ง ในปี 2555 เพื่อให้สง่างามกว่าเดิม ด้วยการออกแบบศิลปสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน ก่อสร้างแนวฐานใหม่ให้กว้างขวาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ ร่มรื่น รวมทั้งองค์ประกอบต่างๆ เพิ่มเติมให้สวยงามเป็นสง่า เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่คอยปกป้องคุ้มครอง ให้โชค แก่ผู้มากราบสักการะและประชาชนชาวอุดรธานี