ศรีสะเกษ – ปลื้มด่านชุมชนปากหวาน ลดตายเป็นศูนย์ ผู้ว่าฯลั่นเตรียมขยายผลต่อทุกตำบล


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 จังหวัดศรีสะเกษ เกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 8 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต จำนวน 3 คน และบาดเจ็บ 8 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 พบว่า ผู้เสียชีวิตลดลง จำนวน 4 คน ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดมาตรการเข้มข้น 5 มาตรการในการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคประชาชน ในลักษณะ “ยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง (Area Approach)” นำมาตรการดังกล่าว ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

ด้าน ดร.ชญานิน กฤติยะโชติ ผู้จัดการ หน่วยจัดการ สสส.จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินงานด่านชุมชนบังคับใช้กฎหมายเชิงบวก หรือ ด่านปากหวาน ซึ่งนำร่องในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่า คณะทำงานด่านชุมชนปากหวาน ศปถ.อบต.กุดเสลา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อบต.กุดเสลา, เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.กุดเสลา, เจ้าหน้าที่ รพ.สต.กุดเสลา, อสม., อปพร. และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านจาก 16 หมู่บ้าน ได้นำเทคนิคการเตือนเชิงบวก (Behavior-Based Safety: BBS) มาอำนวยความสะดวกในเดินทาง ตรวจสอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หากพบว่าสวมหมวกกันน็อคจะยกย่องชื่นชม แต่หากไม่สวมหมวกกันน็อคจะว่ากล่าวตักเตือนด้วยความห่วงใย และหากพบว่าครั้งต่อไปไม่สวมหมวกกันน็อคอีก เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ “ด่านชุมชนปากหวาน” จัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2567 ณ บริเวณสี่แยกบ้านทุ่งสว่าง เก็บข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เวลา 10.00-11.00 น. ทุกวัน ผลการดำเนินงานปรากฎว่า มีรถจักรยานยนต์ทั้งสิ้น 180 คัน มีผู้ขับขี่สวมหมวกกันน็อค 62 คน โดยในจำนวนดังกล่าวพบว่า มี 15 คน ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาสวมหมวกหลังจากได้รับคำแนะนำจากคณะทำงานด่านชุมชนปากหวาน แต่ยังมี ผู้ซ้อนท้าย 2 คน ที่เคยผ่านด่านชุมชนปากหวานไม่สวมหมวกกันน็อคซึ่งเคยได้รับคำแนะนำจากด่านชุมชนปากหวานไปแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำตัวมาดำเนินการตามกฎหมายโดยบันทึกลงในระบบ “ขับดี-KHUBDEE” ของกรมการขนส่งทางบก นอกจากนี้ ผลการดำเนินการอย่างเข้มขึ้น ทำให้พื้นที่ของ อบต.กุดเสลา ไม่มีอุบัติเหตุแม้แต่ครั้งเดียว การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นศูนย์(0)

“ขอชื่นชมการดำเนินงานของภาคีหน่วยงานจากทุกภาคส่วนที่ทำให้อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดศรีสะเกษในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตาม ผมเองก็ไม่อยากให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียว คงต้องหาแนวทางการป้องกันการเกิดเหตุโดยเริ่มไปที่ชุมชน อย่างที่ผู้แทนของ สสส. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด่านชุมชนปากหวาน นั้นปรากฏผลสัมฤทธิ์ชัดเจน อยากให้นำไปขับเคลื่อนในภาพรวมทั้งจังหวัด มีด่านชุมชนปากหวานทุกตำบล รวมถึงการป้องกันการดื่มแล้วขับ โดยใช้มาตรการ “งานบุญปลอดเหล้า” มาช่วยสนับสนุนการทำงาน ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ (ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ) ไปหาแนวทางขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม และภายในสงกรานต์ที่จะถึงนี้ จังหวัดศรีสะเกษ จะต้องมี “ด่านชุมชนปากหวาน” ครบทุกตำบล เพื่อช่วยลดเจ็บลดตายจากอุบัติเหตุทางถนน ให้สมกับคำว่า “365 วัน ศรีสะเกษปลอดภัย”.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ รายงาน