หนองบัวลำภู – ครม.สัญจร กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเมืองลุ่มภู ยอดขาย OTOP ทะลุ 2.5 ล้านบาท


วันที่ 5 ธค.66 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ว่าตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เห็นชอบกำหนดจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 3 -4 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมณัฐพงษแกรนด์ และลงพื้นที่ในจังหวัดหนองบัวลำภู นั้น
จังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู รับผิดชอบการจัดหาผ้าอัตลักษณ์ สำหรับทอและตัดเย็บให้กับคณะรัฐมนตรี โดยประสานงานกลุ่มทอผ้า ช่างทอผ้า ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มตัดเย็บ โดยเฉพาะผ้าอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นผ้าขิดสลับหมี่ลายอัตลักษณ์ของจังหวัด ย้อมสีธรรมชาติ เส้นยืนย้อมด้วยฝางน้ำที่ 4 เส้นพุ่งย้อมด้วยครั่งและฝางน้ำที่ 1 ทอเป็นลายขิดสลับหมี่ “ลายบัวลุ่มภู” และส่งมอบเสื้อให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เป็นของฝากของที่ระลึก (ผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติและหมักโคลนสระบัว) ไปแล้วนั้น
ในขณะที่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน และจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP ตั้งแต่วันที่ 2 ธค.เป็นต้นมาเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็นการสร้างการเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มียอดขายช่วงเตรียมงานจนถึงวันประชุม ครม.
พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าจากภารกิจดังกล่าว ทำให้กลุ่มวิสาหกิจ ได้นำสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP มาจัดแสดงและจำหน่าย ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรี จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ส่งผลให้มียอดขายช่วงเตรียมงานจนถึงวันประชุม ครม. มียอดทะลุ 2.5 ล้านบาท ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเมืองลุ่มภู และสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คือ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ถือเป็น Solfpower ในการสวมใส่ผ้าไทยเมืองลุ่มภู “ลายบัวลุ่มภู” ในการประชุม ครม.สัญจร ในครั้งนี้ ปรากฏสู่สายตาคนทั้งโลก ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดผ้าทอพื้นเมืองหนองบัวลำภู พัฒนาและยกระดับสู่ตลาดสากล เป็นเมืองแฟชั่นแห่งผ้าทอพื้นเมือง ส่งผลให้ประชาชนคนหนองบัวลำภู มีอาชีพ มีรายได้ และส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวด้วยความรู้สึกที่ดีต่อการประชุม ครม.ในครั้งนี้

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู