หนองบัวลำภู – “ผ้าฝ้ายกะตุ่ยโป่งแค” สร้างรายได้จากที่เคยเป็น “ภาระ” ของลูกหลานกลายเป็น “เสาหลัก” ของครอบครัวได้

“ผ้าฝ้ายกะตุ่ยโป่งแค”วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู แห่งที่ 3 สร้างรายได้จากที่เคยเป็น “ภาระ” ของลูกหลานกลายเป็น “เสาหลัก” ของครอบครัวได้

เมื่อเร็วๆนี้ ณ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านโป่งแค ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางณัฐติกานต์ จันทร์หวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภูนายศศิน พัฒนาภิรมย์ รอง ผวจ.หนองบัวลำภู นายณพล เชยคำแหง ส.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด และ นายอำเภอนากลาง ร่วมกันเปิดตัววิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู แห่งที่ 3 ‘ผ้าฝ้ายกะตุ่ยโป่งแค”


นายสุวิทย์ฯผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เล็งเห็นศักยภาพของกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านโป่งแคมานานแล้ว จุดเด่นของกลุ่มที่น่าสนใจคือเส้นใยฝ้ายจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่หายากในปัจจุบัน และกลุ่มทอผ้าฝ้ายธรรมชาติ กลุ่มนี้เองได้รับการพัฒนาศักยภาพในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมไปถึงสามารถที่จะเชื่อมโยงวิถีชีวิต การเกษตรและวัฒนธรรมเพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ชาวบ้านในชุมชนได้ ภาคราชการทุกหน่วยงานของจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในขณะที่ นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนวิชชาลัยกล่าวว่า วิชชาลัย “ผ้าฝ้ายกะตุ่ยโป่งแค” เป็นกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองที่กำลังเป็นที่นิยมและมียอดการสั่งจองและจำหน่ายในระดับต้นๆ ถือได้ว่าวิชชาลัยทอผ้าแห่งที่ 3 ของจังหวัดหนองบัวลำภู ต่อจากเทวาผ้าไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลนาคำไฮ และ ศูนย์การเรียนรู้และออกแบบขวัญตา ตั้งอยู่ที่ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งได้รับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ที่รู้จักของคนทั่วไป มุ่งหวังให้กลุ่มได้รับการพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอย่างต่อเนื่อง


ด้านนางฐิตติยาภรณ์ เพลินจิตต์ ผู้ใหญ่บ้านโป่งแค และประธานกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ “ผ้าฝ้ายกะตุ่ยโป่งแค” บ้านโป่งแค ได้กล่าวถึงที่มาที่ไป ประวัติของกลุ่ม จุดเริ่มต้นจากการต้องการสืบสานภูมิปัญญาและสร้างรายรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน จึงเกิดการก่อตั้งกลุ่ม ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและการสนับสนุน จากภาคประชาชนในพื้นที่ ทำให้สมาชิกกลุ่มซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุสามารถมีรายได้ จากที่เคยเป็น “ภาระ” ของลูกหลานกลายเป็น “เสาหลัก” ของครอบครัวได้


ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน โรงเรียน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เครือข่ายโอทอป เครือข่ายสตรี ผู้นำ อช. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชุด ชรบ. และเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจากทุกภาคส่วน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้หนองบัวลำภู ก้าวไปสู่”หนองบัวลำภู เกษตรเพิ่มมูลค่า เมืองผ้า น่าอยู่ น่าเที่ยว”ประธานกลุ่ม”ผ้าฝ้ายกะตุ่ยโป่งแค” กล่าวในที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู