หนองคาย – ร้อยสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านพอเพียง

ร้อยสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านพอเพียง สร้างสุขกำลังใจให้แก่ผู้ยากไร้


ทหารบกจาก ร้อยสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับ นายณัฐพงษ์ แสนวัง นายก อบต.นาทับไฮ นายอุดมเดช บุญเวิน ส.อบต.โนนดู่หมู่9 นางกฤษณา บัวแพง ส.อบต.โนนภูทอง นายพรชัย กุลวงษ์ ส.อบต.ชมภูพร นายมีชัย โพธิ์เศษ ส.อบต.นาคำมูล นายประเสริฐ สุวรรณวาส ผญบ.โนนภูทอง ผู้ช่วย ผญบ.โนนภูทอง และจิตอาสาบ้านโนนภูทอง
ร่วมกันซ่อมแซมบ้านพักให้กับนายบุญมี นากองสี ราษฏรบ้านโนนภูทอง ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย บ้านเก่าที่มีสภาพพุพังบางส่วน หน้าฝนจะมีฝนรั่วและสาดเข้าตัวบ้านทำให้เปียกอยู่นอนลำบาก จึงทำการเปลี่ยนฝาผนังบ้านมาเป็นไม้ฝาเฌอร่า เปลี่ยนสังกะสีช่วงหลังบ้านที่รั่วเป็นหลังคาอลูซิงค์


การซ่อมแซมบ้านพอเพียงครั้งนี้ได้รับงบประมาณ 20,000 บาท ในการซ่อมแซมจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สภาองค์กรชุมชนตำบลนาทับไฮองค์ กองทุนสวัสดิการตำบลนาทับไฮ โดยมี นางอ่อนสี จันทะคัด เป็นประธานสภาองค์กรชุมชน ตำบลนาทับไฮ

พันธลภ แสงทอง-โภควินทร์ นันทร์จันทร์-จังหวัดหนองคาย