ทั่วไทย – สมรสพระราชทาน

ณ วังสระปทุม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกอบพิธีสมรสพระราชทาน ระหว่าง นายณัฐวุฒิ ไวกิจอเนก และ นางสาววลัยรัตน์ คะลีล้วน

พร้อมกันนั้นเจ้าภาพได้มีการจัดพิธีฉลองมงคลสมรสพระราชขึ้น ณ โรงแรม ดิ แอทธินีโฮเทล อะลักซ์ซูรี คอลเลคชั่น โฮเทล กรุงเทพมหานคร ในการนี้พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เสด็จมาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาว