เลย (ชมคลิป) เครือข่ายศิลปิน “เลยตามเลย” ร่วมสร้างสรรค์ศิลปะ “ฮีตเก่าคองหลังบนผนังกำแพงบ้านไทเฮา”จุดเช็คอินกลางเมืองเลย

เครือข่ายศิลปิน “เลยตามเลย” ร่วมสร้างสรรค์ศิลปะ “ฮีตเก่าคองหลังบนผนังกำแพงบ้านไทเฮา”จุดเช็คอินกลางเมืองเลย
วันที่ 26 ก.ค. 66 เวลา 17.30 น.ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ตลาดฮิมห้วยน้ำหมาน ชุมชนแฮ่ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะ “ฮีตเก่าคองหลังบนผนังกำแพงบ้านไทเฮา” โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดเลย นายกเทศมนตรีเมืองเลย ประธานหอการค้าจังหวัดเลย ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และชาวบ้านแฮ่ร่วมงาน
ดร.ณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลยกล่าวรายงานว่า โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย และชมรมศิลปินเลยตามเลย ได้ดำเนินโครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะ “ฮีตเก่าคองหลังบนผนังกำแพงบ้านไทเฮา” เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของศิลปินและผู้สนใจให้ได้มีโอกาสแสดงผลงานทางศิลปะร่วมสมัยต่อสังคม จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ผลงาน จากศิลปินที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 24 คน ที่ได้บอกเล่าความเป็นมาของชุมชน บนผนังกำแพงบ้านในชุมชนแฮ่ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน และเอกลักษณ์ของสถานที่ รวมถึงการเพิ่มโอกาสให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง และชุมชนได้สืบสาน สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจากอดีต จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ดำเนินการในห้วงเดือนมิถุนายน 2566
ผศ.วรพรรณ ภูวิจารย์ ประธานเครือข่ายศิลปิน “เลยตามเลย” นำเสนอ ผลงานสร้างสรรค์รูปแบบจิตกรรมบนผาผนังกำแพงบ้านสองฟากฝั่ง ห้วยน้ำหมาน พร้อมแนะนำศิลปินชาวจังหวัดเลย 21 คนส่วนใหญ่ที่กลับมาร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปะบนกำแพงช่วงที่ลำน้ำหมานไหลผ่าน
จากนั้นได้นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเดินชมผลงาน รอบหมู่บ้านกว่า 25 ภาพ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย