(ชมคลิป) ปกครองหนองบัวลำภู ออกตรวจสนามชนไก่ที่ขอต่ออายุอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่

ปกครองหนองบัวลำภู ออกตรวจสังเวียนชนไก่ที่ขอต่ออายุอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ ประจำปี 2566 ย้ำมาตรฐานความปลอดภัยและและไม่กระทำผิดกฏหมาย

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตสถานที่ และการอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ และกัดปลาในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2566 โดยในวันนี้คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ที่ สนามชนไก่อำเภอสศรีบุญเรือง ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง โดย นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานคณะกรรมการฯมอบหมายให้ นายณัฐวัฒน์ บุญค้ำมา อดีตนายอำเภอนากลาง เป็นหัวหน้าชุดลงพื้นที่พร้อม นายศุภชัย มณีรัตน์ จ่าจังหวัดหนอองบัวลำภู นายอี๊ด เสมอเดือน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีบุญเรือง ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ช่วยจ่าจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่ปกครอง และผู้แทนสื่อมวลชน ร่วมกันลงพื้นที่ออกตรวจสนามชนไก่ที่ขอต่ออายุอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ โดยมีผู้รับใบอนุญาตสนามชนไก่ศรีบุญเรือง ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองแก ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

นายศุภชัย มณีรัตน์ จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯกล่าวว่าจากการได้ออกตรวจสนามชนไก่ที่ขอต่ออายุอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ ประจำปี 2566 ในเขตท้องที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอนาวัง นากลาง และอำเภอศรีบุญเรือง สนามไก่ชนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เหมาะสม อาคารสถานที่มีความมั่นคงและปลอดภัย ส่วนอาคารประกอบ(อาคารชั่วคราว) ที่มีการต่อเติมใหม่ คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะให้รีบปรับปรุงซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและเรียบร้อยก่อนเปิดสนาม นอกจากนั้นต้องมีป้ายเตือนให้มีในทุกสนามไม่ว่าจะเป็นห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ภายในสนามชนไก่ และจัดให้มีที่สูบบุหรี่เฉพาะ รวมถึงมีน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าและออกนอกสนาม


นอกจากนั้นคณะกรรมการฯยังได้เน้นย้ำให้ผู้รับอนุญาตในแต่ละสนาม ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยของผู้เข้าสนาม จะต้องทำความสะอาดไม่ให้เป็นแหล่งในการแพร่เชื้อระบาดในพื้นที่ ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้การได้ดี ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สามารถตรวจสอบได้ทุกพื้นที่ มีการพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังวันแข่งขัน ห้ามพกพาอาวุธ รวมถึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ามาในสนามต้องไม่ทำผิดกฏหมายโดยเด็ดขาด

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู