หนองบัวลำภู (ชมคลิป) เชิญสิ่งของ พระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของ พระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู พลตรี ปริชญ์ สุคันธศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการและกรรมการ ที่ปรึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทั้ง 5 อำเภอ และประชาชนชาว จังหวัดหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับ
ในโอกาสนี้ นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รายงานสรุปสถานการณ์วาตภัย อันเนื่องมาจาก พายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 22 – 23 เมษายน พ.ศ. 2566 ทำให้เกิดลมกระโชกแรง ฝนตกหนัก ในพื้นที่ 5 อำเภอ จากทั้งหมด 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง อำเภอนากลาง อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอสุวรรณคูหา ยกเว้นอำเภอนาวัง ทำให้บ้านเรือน และ ทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหาย ทั้งสิ้นจำนวน 19 ตำบล 60 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 414 ครัวเรือน โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มี ราษฎรได้รับ บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ด้านการดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้สำรวจความเสียหายและดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นไปแล้วบางส่วนและในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 414 ชุด
ในการเชิญสิ่งของพระราชทานมาในครั้งนี้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ได้กล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานว่า ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ดูแลและช่วยเหลือประชาชน และขอให้จังหวัดเข้าสำรวจพื้นที่และหาวิธีบริหารจัดการด้านพื้นที่อย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาอุทกภัยซ้ำซากขึ้นอีก พร้อมกันนี้ ได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงมีความห่วงใยประชาชน และทรงมีรับสั่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ให้มีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอที่จะเผชิญเหตุอันจะก่อให้เกิดเหตุที่จะนำมาซึ่งความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และให้ติดตามฟื้นฟูสภาพกาย สภาพใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุต่าง ๆ ด้วย
จากนั้น นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานฯ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูและนายอำเภอในพื้นที่ประสบวาตภัย เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนต่อไป และได้มอบสิ่งของพระราชทานฯ ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอโนนสังด้วยตัวเอง จำนวน 409 ชุด จากนั้น ได้เดินทางไปยังบ้านเรือนของผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอโนนสัง เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานฯ ให้ประชาชน อีกจำนวน 5 ชุด ต่อไป
ทั้งนี้ ประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้รับผลกระทบและเดินทางมารับสิ่งของพระราชทาน กล่าวน้อมสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตา ต่อพสกนิกร ที่ได้รับความเดือดร้อน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ท่านองคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในครั้งนี้
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู