จัดสร้าง ขุนแผนพิมพ์โบราณผ้าป่า 66 หลวงตาขึม วรธัมโม สมทบทุนสร้างพระใหญ่ริมน้ำมูลของวัดป่าเทพนิมิต

ขุนแผนพิมพ์โบราณผ้าป่า 66 หลวงตาขึม วรธัมโม วัดผักขะ .ลิ้นฟ้า .ยางชุมน้อย .ศรีสะเกษ วาระงานผ้าป่า 2566 จัดสร้างเพื่อสมทบทุนสร้างพระใหญ่ริมน้ำน้ำมูลของวัดป่าเทพนิมิต(วัดผักขะสาขา2) จัดสร้างโดย คุณอัญชลี โพธิ์ศรี (Fb.อัญ อัญ) ขออนุญาตจัดสร้าง ท่านใดสนใจร่วมบุญติดต่อทางเฟสบุ๊ค อัญ อัญ หรือโทรศัพท์ 065-4570508 ขออนุโมทนาบุญมา ที่นี้ด้วยชีวประวัติ พระครูสุชัยวรธรรม (หลวงตาขึม) พระครูสุชัยวรธรรม ( หลวงตาขึม วรธัมโม ) 76 ปี 56 พรรษา เจ้าอาวาสวัดผักขะ เจ้าคณะตำบลลิ้นฟ้า เทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ( ทจอ.ชอ. )เดิมชื่อนายวีระชัย โตมร เกิดที่บ้านผักขะ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม2490 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ปีกุน บิดานายกร โตมร มารดานางยัน โตมร มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 6 คน บรรพชา วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2509 ขึ้น 7 ค่ำเดือน 4 ปีมะเส็ง ณอุโบสถวัดผักขะ อุปสมบท วันพุธ 25 มีนาคม 2511 ขึ้น 7 ค่ำเดือน 4 ปีวอก .อุโบสถวัดผักขะ เจ้าอธิการโสม อังคปัญโญ พระอุปัชฌาย์ พระครูศรีธรรมรัตน์ พระกรรมวาจาจารย์

การปกครอง

2514 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดผักขะ

2514  – 2516 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดผักขะ

2517 – ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดผักขะ

2542 – ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะตำบลลิ้นฟ้า

2554 – ปัจจุบัน เป็นพระอุปัชฌาย์