อุดรธานี – ร.13 พัน.1 ช่วยเหลือประชาชนประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ

 

พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยจากพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายหนัก จำนวน 2 หลังคาเรือน ได้แก่บ้านของ นาง อรพิน ทิพย์เสถียร บ้านเลขที่ 74 และ นาย สุพันธ์ ปัตถรา บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยหน่วยได้เข้าดำเนินการรื้อถอนเสาบ้านและหลังคาบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในครั้งนี้ พร้อมทั้งขนย้ายต้นไม้ที่หักโค่นล้มทับบ้านเรือนของประชาชน ซึ่งการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยจะยังคงดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน และเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
จากการที่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลของหน่วย เข้าช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ ทำให้ นาง อรพิน ทิพย์เสถียร และ นาย สุพันธ์ ปัตถรา พร้อมครอบครัว ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกปลาบปลื้มใจ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่หน่วยทหารได้จัดกำลังพลเข้ามาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13