เลย (ชมคลิป) “ปิดเทอม เติมประสบการณ์ เยาวชนคนรักดนตรีค่ายศรีสองรัก”

 


ที่มณฑลทหารบกที่ 28 เลย พลตรีปริชญ์ สุคันธศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 มอบหมายให้หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 28 ได้ทำการฝึกสอนเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ให้กับเยาวชนที่เป็นบุตรหลานของกำลังพลและเยาวชนรอบค่ายศรีสองรัก ในช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 เมษายน 2566 รวมจำนวน 10 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของเยาวชน รวมถึงเพื่อต่อยอดในการเป็นนักเรียนดุริยางค์ในอนาคตอีกด้วย
โดยเปิดการสอนดนตรีให้กับเด็กเยาวชนตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป ที่มีความสนใจทางด้านดนตรี มีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 คน แบ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ได้แก่ เปียโน ทรัมเป็ต กีตาร์เบส กีตาร์ไฟฟ้า กลองชุด และไวโอลิน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย