ศรีสะเกษ – ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคนใหม่ นำคณะกรรมการฯ เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้สู่ชุมชน

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการสภาฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ไหว้พระธาตุสุพรรณหงส์ เยี่ยมชมตลาดโบราณ สรงน้ำพระพุทธรูประจำวันเกิด เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของไทย โดยมี พระใบฏีกา สมศักดิ์ อุชุจาโร เจ้าอาวาสวัด คณะสงฆ์ร่วมอนุโมทนาบุญ ประกอบพิธีสวดมนต์พร้อมกันทั้งคณะสงฆ์ และนักท่องเที่ยว รวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวบ้านหว้าน ก่อนที่จะออกมาร่วมกันทำบุญใส่บาตร ด้านหน้าพระอุโบสถที่เป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ ลอยอยู่กลางสระน้ำของวัด แห่งเดียวของจังหวัดศรีสะเกษ

พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมสรงน้ำขอพรจากพระพุทธรูประจำวันเกิด ที่คณะกรรมการวัดได้อัญเชิญลงมาไว้ที่ลานกว้างของวัด จากนั้นคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมตลาดโบราณของทางวัด ที่มีชาวบ้านหว้าน และชาวบ้านในเขตตำบลน้ำคำ นำสินค้าของชุมชนออกมาจำหน่าย ในทุกๆ วัน โดยเฉพาะในวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ พิเศษ ช่วงนี้ที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงได้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งในทุกวันอาทิตย์ก็จะมีกิจกรรมเช่นนี้ ทุกอาทิตย์

นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า หลังจากที่ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง ที่ 055/2566 ให้ตนดำรงตำแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2566 เป็นต้นมานั้น ตนจึงได้นำคณะกรรมการสภาฯ ร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมตามแนวนโยบายของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ คือ เราจะมุ่งเน้นในการพัฒนาชุมชน ที่มีบริบทของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม, ด้านอุตสาหกรรม และด้านท่องเที่ยว โดยเฉพาะสถานที่ต่างๆ โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติอันสวยงาม

ทั้งนี้เพื่อพัฒนายกระดับขึ้นมาให้เป็นที่รู้จักของจังหวัด ของภาค ของประเทศไทย และในต่างประเทศ ในการพัฒนาขึ้นมาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยการผ่านเครือข่ายประจำอำเภอ ทั้ง 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมมือกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ร่วมมือกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว หอการค้าจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นศูนย์รวมของธุรกิจภาครัฐ ภาคเอกชน เชื่อมโยงกันกับหน่วยงานราชการ พร้อมพัฒนาไปด้วยกัน เพื่อประชาชนในทุกหมู่บ้าน ชุมชน.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน