ศรีสะเกษ – บวงสรวงสักการะศาลท้าวมหาพรหม-สรงน้ำพระ-รดน้ำดำหัว เสริมสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์

“ดร.กัลยาณี” นำ ขรก.-จนท. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ บวงสรวงสักการะศาลท้าวมหาพรหม-สรงน้ำพระ-รดน้ำดำหัว เสริมสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์

เมื่อเร็วๆนี้ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะศาลท้าวมหาพรหม สรงน้ำพระ สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 โดยมี น.ส.ณภัค จักรางกูรวโรดม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

น.ส.ณภัค จักรางกูรวโรดม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ กล่าวว่า พิธีการจุดธูปบูชาท้าวมหาพรหมและปักธูปในเครื่องเซ่นไหว้ ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นทุกปี เพื่อไหว้ขอขมา และอธิษฐานขอพรตามปรารถนา และกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป 5 พระองค์ รวมทั้งสรงน้ำปู่ฤาษีชีวก โกมารภัจจ์ แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้า บรมครูของวงการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้เพื่อช่วยชำระล้างจิตใจให้ชุ่มชื่น ใสสะอาด พร้อมเสริมสิริมงคลให้ชีวิต นอกจากนี้ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้นำพวงมาลัยดอกมะลิ เข้าทำพิธีรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล จาก ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพผู้ใหญ่ ที่เคารพนับถือ เป็นผู้ที่มีพระคุณ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ ตลอดมาหลายสิบปี

ด้าน ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า รู้สึกประทับใจในการแสดงออกของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่ยังคงยึดถือสืบทอดอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม พร้อมได้กล่าวอวยพร ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน จงมีสุขภาพ พลานามัย มีกำลังกายกำลังใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยและอันตรายทั้งปวง จงมีกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะพบกับสิ่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุก ๆ ด้าน ภายใต้ความมีสติ มีสมาธิ ปัญญา และมีคุณธรรม ตลอดจนขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญ มีความมั่นคงในชีวิตหน้าที่การงาน และที่สำคัญขอให้ทุกคนจงมีความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันและกัน ช่วยกันทำนุบำรุงพัฒนางานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน

Related posts