เลย (ชมคลิป) ชาวนาแห้ว และชาวเมืองบ่อแตน สปป.ลาว ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

ชาวอำเภอนาแห้ว  และชาวเมืองบ่อแตน แขวงไชยบูลี สปป.ลาว ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ไทย-ลาว ประจำปี 2566
ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศที่บริเวณลานอเนกประสงค์จุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว บ้านเหมืองแพร่ ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย คึกคักไปด้วยประชาชนชาวอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย รวมถึงชาวเมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูลี สปป.ลาว ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ไทย-ลาว ประจำปี 2566 และนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ไทย-ลาว ประจำปี 2566 โดยมีขบวนแห่ต้นดอกไม้ เอกลักษณ์อำเภอนาแห้ว จากทั้ง 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาแห้ว ตำบลนามาลา ตำบลเหล่ากอหก ตำบลแสงภา และตำบลนาพึง พร้อมด้วยนางสงกรานต์ และการแสดงของนางรำ สร้างสีสันในการจัดงานให้สนุกสนานยิ่งขึ้น ซึ่งมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้แทนจากเมืองบ่อแตนแขวงไชยบูลี สปป.ลาว นำหัวหน้าส่วนราชการ เปิดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันฟ้อนรำสานสัมพันธ์พี่น้องไทย-ลาว รวมถึง ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังมีการประกวดนางสงกรานต์ การแสดงละเล่นพื้นเมือง การแสดงดนตรี และการแข่งขันมวยน้ำ
สำหรับงานประเพณีสงกรานต์ ไทย-ลาว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ และการแห่ต้นดอกไม้ สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามส่งต่อสู่รุ่นต่อรุ่น ทั้งยัง เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ราชอาณาจักรไทย และเมืองบ่อแตน แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้มีความแน่น
แฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่งอำเภอนาแห้วมีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เช่น จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง, พระธาตุดินแทน พระธาตุที่สร้างจากดินแห่งเดียวในโลก บ้านหัวนา ตำบลแสงภา อีกทั้ง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เช่น อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จุดชมวิวภูหัวฮ้อม สานป่านาปอ น้ำตกตาดเหือง น้ำตกช้าง


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย