อุดรธานี – กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรมฝึกสอนทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ให้กับบุตรหลานของกำลังพล ในห้วงปิดภาคเรียน

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรมฝึกสอนทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน ให้กับบุตรหลานของกำลังพล ในห้วงปิดภาคเรียน

พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกิจกรรมฝึกสอนทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานเพื่อให้บุตรหลานของกำลังพล ให้มีความรู้ในด้านการเอาตัวรอดทางน้ำ และเป็นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการกีฬาในห้วงปิดภาคเรียน) ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ณ สระว่ายน้ำ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ตำบลหมู่ม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยจัดจ้างครูฝึกสอนที่มีความรู้ด้านการว่ายน้ำมาฝึกสอนให้บุตรหลานกำลังพล

โดยในครั้งนี้มีบุตรหลานกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 28 คน ซึ่งครูสอนว่ายน้ำได้ฝึกสอนทักษะการตีขาประกอบอุปกรณ์ในน้ำและทักษะการลอยตัวประกอบอุปกรณ์ โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมเพื่อให้บุตรหลานของกำลังพลได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อให้บุตรหลาน ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักกระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม และเกิดการเรียนรู้ในด้านการเอาตัวรอดทางน้ำ
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้บุตรหลาน รวมถึงกำลังพลและครอบครัว มีความรู้สึกดีใจ และมีความสุขเป็นอย่างมากที่หน่วยได้จัดกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ให้กับบุตรหลานในห้วงปิดภาคเรียนในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13

Related posts