กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) เขื่อนลำปาวส่งน้ำเต็มอัตราช่วยเกษตรกรทำปรัง-เลี้ยงกุ้งช่วงหน้าแล้ง

 


เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่มปริมาณส่งน้ำเต็มอัตราช่วยเหลือเกษตรกรข้าวนาปรัง ปลูกพืช และการประมงในช่วงฤดูแล้ง ด้านผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวยืนยันปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการใช้สอยทุกกิจกรรม แนะเกษตรกรใช้น้ำเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน


วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายสำรวย อินพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว กล่าวถึงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำปาวว่า ปัจจุบันเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,116 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 56 เปอร์เซ็นต์ จากความจุ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันพบว่ามีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมา และในช่วงฤดูแล้งปีนี้ยืนยันว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้ของประชาชนและเกษตรกร รวมถึงเพียงพอในการใช้สอยทุกกิจกรรม ทั้งการเกษตร การประมง การใช้อุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศอย่างแน่นอน


นายสำรวย กล่าวต่อว่า สำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งนั้น ปัจจุบันเขื่อนลำปาวได้ส่งน้ำเข้าสู่ลำน้ำปาวไหลเข้าสู่แม่น้ำชี เฉลี่ยวันละ 4.2 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเดิมเฉลี่ยวันละ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ท้ายน้ำทั้งใน จ.กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี ส่วนการส่งน้ำในพื้นที่ชลประทานของเขื่อนลำปาวนั้น ขณะนี้ได้ส่งน้ำเต็มระบบเข้าสู่คลองฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอย่างเต็มอัตราของความจุคลอง เพื่อให้น้ำไปทั่วถึงได้มากที่สุดเฉลี่ยวันละ 4.2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชในช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะการทำนาปรัง เลี้ยงสัตว์ การประมง และเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ซึ่งจากข้อมูลช่วงหน้าแล้วนี้เกษตรกรทำการเพาะปลูกเต็มพื้นที่กว่า 300,000 ไร่


นายสำรวย กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามการส่งน้ำ เนื่องจากคลองส่งน้ำมีระยะทางที่ค่อนข้างยาวและไกล บางจุดปริมาณน้ำอาจจะยังไปไม่ถึง โดยเฉพาะช่วงปลายคลอง จึงขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรช่วยกันทำความสะอาดคู คลอง กำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวาง เพื่อให้ปริมาณน้ำไหลสะดวก รวมทั้งร่วมกันใช้น้ำอย่างเอื้อเฟื้อแบ่งปัน และใช้น้ำให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด