เลย (ชมคลิป) จัดกิจกรรมรณรงค์ผลกระทบมลพิษจากสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

 


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ลานพญานาค สวนสาธารณะกุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ผลกระทบมลพิษจากสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) มีนายณรงค์ จีนอ่ำ รอง ผวจ.เลย นายศิริวัฒน์ นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รอง ผวจ.เลย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่น จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม


นายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยกล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.) จังหวัดเลย เนื่องจากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้สภาพอากาศในจังหวัดเลยอยู่ในภาวะวิกฤต ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM..) มีปริมาณสูงในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมในที่โล่ง ทั้งของประชาชน ในจังหวัดเลย และนักท่องเที่ยว ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย


จึงมีดำริให้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดผลกระทบมลพิษจากสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเลยขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข ตลอดจนลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต้านสาธารณสุข การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเลย


ด้านผวจ.เลย กล่าวว่า ในเบื้องต้น กิจกรรมรณรงค์ลดผลกระทบมลพิษจากสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มิใช่เพียงกิจกรรม จัดขึ้นเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในอากาศแค่วันนี้เท่านั้น แต่อยากให้เป็น จุดเริ่มต้นของการตระหนักรู้ร่วมกันว่า หากพวกเรา หยุดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร หยุดการแอบเผาในพื้นที่ปาอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หยุดการใช้รถที่มีควันดำ ปริมาณหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในบ้านเราก็จะลดน้อยลง ทุกคนจะสามารถ ใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนดำเนินกิจกรรมในที่โล่งได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย