(ชมคลิป) จังหวัดเลยจัดเทศกาลแสดง หน้ากากนานาชาติ Mask Festival 2023 “สีสันของคนไทเลย”

 


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่บริเวณลานพญานาค ปู่ไหลคำมา สวนสาธารณกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานแถลงข่าว การจัดเทศกาลสีสันเมืองเลยและการแสดงหน้ากากนานาชาติ “Mask Festival 2023 “โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองเลย นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย ผศ. ดร.อุเทณ วัชรชิโณรส ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายสถิต วิเศษสัตย์ ศิลปินกลุ่มเลยตามเลย นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย นายจริยาธร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย และนายทวีศักดิ์ พนมเริงศักดิ์ กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หอการค้าจังหวัดเลย


จังหวัดเลย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เทศบาลเมืองเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หอการค้าจังหวัดเลย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย ร่วมบูรณาการสืบสานวัฒนธรรม เที่ยววิถีถิ่น วิถีไทเลย ผีตาโขน ผีบุ้งเต้า ผีขนน้ำ ผสมผสานงานประเพณีดั้งเดิม ยกระดับงานเทศกาลงานท้องถิ่นไปสู่ระดับนานาชาติ กับโชว์สีสันคาร์นิวัล แห่งดินแดนอีสาน…ที่เดียวในโลก กำหนดจัดงานเทศกาลงานสีสันเมืองเลย และการแสดงหน้ากากนานาชาติ “Mask Festival 2023″วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และนำทุนทางวัฒนธรรม มาพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตามแนวคิดยกระดับ Soft power ของไทย สู่เวทีโลก ผ่านสื่อ คอนเทนต์และกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรม ส่งเสริมบทบาทของเครือข่ายศิลปิน และบุคลากรในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชนตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ที่มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และปรับเปลี่ยนบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมทำดี ทำงาน ทำเงิน” สร้างรายได้สู่ชุมชน ด้วยการต่อยอดวัฒนธรรม โดยการนำคุณค่า ของวัฒนธรรม มาสร้างสรรค์สินค้าและบริการ


โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2566 ณ ลานพญานาค ปู่ไหลคำมา สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนคาร์นิวัลหน้ากากนานาชาติ 7 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ลาว และ ประเทศไทย การแสดงหน้ากาก 3 ผี ได้แก่ ผีตาโขน ผีขนน้ำ ผีบุ้งเต้า และหน้ากากแฟนซีหลากสีสัน พิธีเปิดงานยิ่งใหญ่ตระการตา พร้อมกับการแสดงแสง สี เสียง ม่านน้ำ และน้ำพุเล่นดนตรีที่บอกเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย กิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองเลยเสมือนจริง 360 องศา ด้วยเทคโนโลยี Virtual reality ถ่ายภาพร่วมกับสตรีทอาร์ต 3 มิติ ถ่ายภาพเช็คอินกับ กิจกรรม Colorful Landmark หน้ากาก 3 ผี ได้แก่ ผีตาโขน ผีขนน้ำ และผีบุ้งเต้า กิจกรรมตลาด ไทเลย การจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม การนำเสนอและการสาธิตอาหารพื้นถิ่น อาหารฟิวชัน ผ้าทอพื้นถิ่น ผลงานการตัดเย็บผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นสู่สากล กิจกรรมถนนคนเดิน ถนนสายศิลปะ การสาธิต ของที่ระลึกหน้ากาก ผีตาโขน ผีขนน้ำ ผีบุ้งเต้าการเพ้นท์เสื้อ งานอีโค่ปริ๊น วาดภาพ และระบายสีหน้ากากจำลอง งานหัตถศิลป และหัตถกรรมพื้นถิ่นไทเลย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /