จังหวัดเลย – จัดพิธีรับมอบปฏิทินหลวงพระราชทาน

 


เวลา 09.00 น.วันที่ 31 ม.ค.66 ที่บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดเลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อนำไปถวายวัดในจังหวัดเลย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมพิธี


ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 15,200 เล่ม มอบให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เพื่อส่งมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปถวายวัดในจังหวัดตามที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นบทสวดสาธยาย เป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริฯสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวน และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ในเร็ววัน


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น รับ (เอางาน) หนังสือเจริญพระพุทธมนต์ แล้วถือหนังสือแนบระดับอก ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเสร็จพิธี จากนั้น ประกอบพิธีรับมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เจ้าหน้าที่เชิญพานที่วางปฏิทินหลวงฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เชิญปฏิทินหลวงวางบนพานที่เตรียมไว้ ผู้รับปฏิทินหลวงคนที่ 1 (วัฒนธรรมจังหวัดเลย) ถวายความเคารพ เอางาน (ถือปฏิทินหลวงฯ วางแนบระดับอก) ผู้รับปฏิทินหลวงคนที่ 2 (ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย) ผู้รับปฏิทินหลวงคนที่ 3 และ 4 (ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย) ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน เสร็จแล้วประธานยืนประจำจุดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้รับปฏิทินหลวงยืนด้านหลังประธาน ผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกัน เป็นเสร็จพิธี

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย