หนองบัวลำภู – เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอนในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ

เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอนในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส “หนองบัวลำภู คัพ” ครั้งที่ 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สนามฟุตบอลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติ และมอบกำลังใจให้กับนักกีฬาที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับชาติในนามตัวแทนจังหวัดหนองบัวลำภู ในปี 2565 โดยมี นายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู นายสุดใจ พนมเขต นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู นายวิระชาติ จันดี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู นายคมสัน นิลยองตระกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.สุขเกษม พาพินิจ ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬาคนพิการ และนักกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ตลอดจนผู้ฝึกสอนกีฬา ร่วมในพิธีเชิดชูเกียรติในวันนี้


นายสุดใจ พนมเขต นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าตามที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบหมายภารกิจให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการส่งนักกีฬาในนามจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ประกอบด้วย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬาคนพิการแห่งชาติ กีฬาอาวุโสแห่งชาติ โดยคณะนักกีฬาของจังหวัดหนองบัวลำภู ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศในการแข่งขันหลายรายการดังกล่าว ทั้งในนามสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู และ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู


โดยในวันนี้ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู จัดให้มีกิจกรรมเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอนในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในวงการกีฬาที่มีผลงานสร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬาคนพิการแห่งชาติ กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ผู้ฝึกสอน ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกีฬาของจังหวัด พร้อมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน พร้อมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส “หนองบัวลำภู คัพ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู