อุดรธานี – ร.13 พัน.2 จัดกิจกรรม ” กองทัพบก ร่วมใจ ต้านภัยหนาว “

 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 จัดกำลังพลของหน่วย ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ ” กองทัพบก ร่วมใจ ต้านภัยหนาว ” ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ บ้านหนองสวรรค์ หมู่ 5 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวให้กับประชาชน ที่จะต้องจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาวในห้วงฤดูหนาวนี้

เพื่อแทนความห่วงใยจากกองทัพบก และใช้สำหรับห่มกันหนาวเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ซึ่งพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีสภาพอากาศที่เย็นลง จากการที่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง มีความรู้สึกดีใจ และรู้สึกอบอุ่นใจที่หน่วยทหารได้เข้ามาจัดกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อส่วนรวมในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว     ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13