หนองบัวลำภู (ชมคลิป) โจรแสบขโมยไฟฟ้าภายในโดม ‘ทูบีนัมเบอร์วัน’

โจรแสบขโมยไฟฟ้าภายในโดมทูบีนัมเบอร์วัน พร้อมประตูห้องเรียน รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นร่วมสองแสนกว่าบาท สวนกระแสนโยบายโรงเรียนเรียนร่วม ขาดคนดูแลปล่อยให้โรงเรียนมีสภาพทรุดโทรม

ที่ภายในโรงเรียนบ้านโคกล่าม ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายวุฒิพงษ์ นิลนามะ นายก อบต.นากอก พร้อมด้วย นายสนิท หาญเชิงชัย ผอ.โรงเรียนบ้านโนนงาม ปฏิบัติหน้าที่รักษาการโรงเรียนบ้านโคกล่าม นายสวรรค์ ทองเหมือน ผญบ.บ้านโคกล่าม นายถิรภพ ศรีจันที ส.อบต.นากอก รอง ปลัด อบต.นากอก นิติกร อบต.นากอก และ พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.นากอก ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับกิจการของชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนบ้านโคกล่าม-อบต.นากอก

ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สุมิตร นันสถิตย์ ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.อดุลย์ ศรีทอง รอง ผกก.สส.สภ.ศรีบุญเรือง พร้อม พ.ต.ท.วิระสันต์ ดวงจำปา สารวัตรสืบสวน พร้อมด้วยชุดสืบสวน และ ร.ต.อ.ทิชานนท์ เพิ่มพูน ร้อยเวรสอบสวน สภ.ศรีบุญเรือง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพทั่วไปภายในอาคารโดมอเนกประสงค์ และภายในอาคารเรียนบ้านโคกล่าม หลังมีพลเมืองดีแจ้งว่าอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมสายไฟฟ้าในและนอกอาคารเรียนถูกงัดแงะพร้อมขโมยเอาสายไฟฟ้าทุบทำลายประตูห้องน้ำภายในโดมอาคารอเนกประสงค์ ที่ องค์กาบริหารส่วนตำบลนากอก ได้อุดหนุนงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 3 ล้านเพื่อเตรียมรองรับกิจการเกี่ยวกับกิจกรรมของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนบ้านโคกล่าม-องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

จากการตรวจสอบสภาพทั่วไปภายในอาคารโดมและห้องน้ำเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ได้ตรวจสอบอุปกรณ์ของไฟฟ้าและสายไฟฟ้าที่ถูกตัดและขโมยในเบื้องต้นที่ถูกดึงสายไฟ THW ขนาดต่างๆ ร่วม 1,200 เมตร พร้อมอุปกรณ์เป็นสวิตช์และปลั๊ก รวมเป็นมูลค่าความเสียหายร่วมสองแสนกว่าบาท นอกจากนั้นภายนอกอาคารเรียนที่ใช้งบประมาณในการปรับปรุงตกแต่งห้อง ขโมยยังตัดสายไฟและเส้นทองเหลืองของเครื่องทำความเย็นออกพร้อมที่จะมาลักเอาอีก รวมถึงภายในอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโคกล่าม ยังมีรอยงัดแงะประตูเพื่อเข้าไปลักเอาของภายในห้องเรียน

ในขณะที่นายวุฒิพงษ์ฯนายก อบต.นากอก กล่าวว่าที่ผ่านมาชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนบ้านโคกล่าม-องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เป็นกิจกรรมชมรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากอกได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน จัดระบบการบำบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยา ยกมือขึ้น” ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ ที่ร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต เพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด จนได้รับรางวัลทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ในระดับประเทศ และอยู่ในระดับรักษามาตรฐานระดับทองเป็นปีที่ 1 ในปี 2566 นี้

ในขณะเดียวกันภายในอาคารโดมอเนกประสงค์แห่งนี้ นอกจากจะเป็นสถานที่รองรับการจัดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันแล้ว เมื่อกลางปีที่ผ่านใช้เป็นศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด- 19 มาร่วม 1 ปี ส่วนสาเหตุน่าจะเป็นฝีมือของคนไม่หวังดีมาลักขโมยเอาอุปกรณ์ของไฟฟ้าพร้อมสายไฟฟ้าภายในอาคารโดมอเนกประสงค์แห่งนี้ เนื่องจากเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 มีนโยบายยุบโรงเรียนและเรียนร่วมอันเนื่องมาจากจำนวนนักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกล่าม ที่มีในขณะนี้ 24 คนต้องไปเรียนร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่และล่าสุดต้องไปเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนงาม ตำบลนากอก ซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงกัน จึงเป็นสาเหตุให้ไม่มีใครเข้ามาดูแล ปล่อยให้โรงเรียนและอุปกรณ์ภายในโรงเรียนมีสภาพทรุดโทรม

ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วหน่วยงานทางการศึกษาจะต้องมีมาตรการในการกำกับดูแลโรงเรียนที่มีลักษณะอย่างนี้ หากเป็นไปได้ควรมีการปรึกษาหารือกันว่าจะคืนพื้นที่ให้กับธนารักษ์จังหวัด เพื่อหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และช่วยกันรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้ดีกว่าที่ผ่านมา ซึ่ง อบต.นากอก ก็มีความจำเป็นอยากจะทำพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.และ ตลาดชุมชนในอนาคต เพราะเสียดายพื้นที่นับว่าแต่จะมีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เพราะไม่มีใครเข้ามาดูแล

นายวุฒิพงษ์ฯ นายก อบต.นากอก กล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากตรวจสอบความเสียหายพร้อมประเมินความเสียหายแล้วจะมอบหมายให้นิติกรขององค์การบริหารส่วนตำบลเดินทางไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนและติดตามคนร้ายที่มาขโมยเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารโดมทูบีฯมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู