เลย (ชมคลิป) อำเภอนาด้วง เปิดงาน บูชาเจ้าปู่ภูคร่าว โต้ลมหนาว ชมค้างคาว ภูคร่าวสวยยิ่งใหญ่

 


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาด้วง จ.เลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงาน “บูชาเจ้าปู่ภูคร่าว โต้ลมหนาว ชมค้างคาว ภูคร่าวสวย ครั้งที่ 23 ”นายสุพจน์ โภคสมบัติฐิติ นายอำเภอนาด้วง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนชาวอำเภอนาด้วง นักท่องเที่ยว ร่วมงานจำวนมาก


นายสุพจน์ โภคสมบัติฐิติ นายอำเภอนาด้วง กล่าวรายงานว่า งาน “บูชาเจ้าปู่ภูคร่าว โต้ลมหนาว ชมค้างคาว ภูคร่าวสวย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนชาวอำเภอนาด้วง เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอำเภอนาด้วงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อันจะทำให้พี่น้องชาวอำเภอนาด้วงมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สนุกสนานผ่อนคลายหลังตรากตรำทำการเกษตรมาตลอดทั้งปี และได้นำสินค้าครัวเรือนมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้และจับจ่ายซื้อสินค้าราคาถูก


โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเริ่มจากพิธี“บูชาเจ้าปู่ภูคร่าว” ขบวนแห่จากชุมชน/ตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวนาด้วง การเกษตร การอาชีพ ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สร้างและให้ประชาชนได้รับความบันเทิงจากการแสดงออกร่วมกัน การออกร้านของตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่จะนำความสนุกสนาน และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอีกด้วย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย