ชัยภูมิ – ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พลังท้องถิ่นไท ทำโพลเช็คพลัง วางยุทธศาสตร์ สร้างเครือข่าย ก่อนเข้าสู่โหมดเลือกตั้งสมัยหน้านี้

 


นาย อาวุธ ปะเมโท อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต 1 พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้เชิญแกนนำกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร อสม.และเยาวชน นักศึกษา จำนวน 150 คน ผู้สังเกตการณ์อีกจำนวนหนึ่ง ในเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนได้รู้จักพรรคพลังท้องถิ่นไทเพียงใด รู้จักหัวหน้าพรรคการเมือง คือ นาย ชัชวาลล์ คงอุดม หรือ ชัช เตาปูน เพียงใด รู้จักว่าที่ผู้สมัครผู้แทนส.ส.เขต 1 คือ นาย อาวุธ ปะเมโท มากน้อยเพียงใด โดยในวันนี้ต้องขอขอบคุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ที่ได้กรุณามาจัดทำโพลล์เพื่อประมวลหาความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ ในความเป็นพรรคพลังท้องถิ่นไท เชื่อมั่นในหัวหน้าพรรค และว่าที่ผู้สมัครผู้แทนชัยภูมิเขต 1 มากน้อยเพียงใด

โดยจะนำผลสำรวจที่ได้เป็นข้อมูลนำไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการวางแผนสร้างเครือข่ายการทำงานของพรรคตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัดต่อไป
ด้าน นาย ชัชวาลล์ คงอุดม หรือชัช เตาปูน หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท พร้อมคณะผู้บริหารพรรคประกอบด้วย รองหัวหน้าพรรค กรรมการ และที่ปรึกษาพรรค ได้เข้ามาให้กำลังใจผู้ร่วมประชุม โดยนาย ชัชวาลล์ ฯ ได้ขึ้นปราศรัยถึงนโยบายพรรคที่จะนำมา พัฒนาประเทศโดยเน้นการช่วยเหลือเกษตรกรและให้ทุนการศึกษากลุ่มผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ถึงจะเป็นพรรคเล็กอย่างพรรคพลังท้องถิ่นไทก็เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งเช่นกัน โดยวันนี้ประกาศย้ำจะผลักดันนโยบายพรรคนำการพนันที่ผิดกฎหมายขึ้นมาทำให้ถูกกฎหมายเพื่อนำรายได้ส่วนนี้ไปช่วยเหลือปลดหนี้สินประชาชนและพัฒนาประเทศในโอกาสต่อไป โดยจะนำพรรคให้ได้สมาชิกในภาคอีสานอย่างน้อย20คน จ.ชัยภูมิ ต้องได้อย่างน้อย5คนสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในโอกาสนี้

วิรัตน์ ดวงแก้ว ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ