งามไส้ !! ผู้เสียหาย 12 ราย รวมตัวแจ้งจับนักวิชาการพัฒนาชุมชน อ.เขมราฐ ฉ้อโกง ปลอมแปลงเอกสารรอง ผวจ.อุบลฯเรียกรับเงินผู้รับเหมาโครงการ” โคก หนอง นา โมเดล “เชิดเงินกว่า 4 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ สภ.เขมราฐ .เขมราฐ .อุบลราชธานี ผู้เสียหายรวม 12 ราย นำโดยนางสาวเกวลิน มงคลชัยฤกษ์ อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 20 .เขมราฐ .เขมราฐ .อุบลราชธานี ได้ประสานมายัง ...ชัยกฤต โชติวรรณ ผกก.สภ.เขมราฐ .อุบลราชธานี และได้รวมตัวกันเข้าแจ้งความในข้อหาฉ้อโกงและใช้เอกสารปลอมหลังจากถูกนางสาวชัชวาล (สงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนแห่งหนึ่ง ปลอมแปลงเอกสารของทางราชการลงนามโดยนายอำเภอ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ อ้างโครงการโคก หนอง นา โมเดลโดยมีการขอเบิกเงินในการดำเนินการล่วงหน้า4,480,434 บาท แต่ภายหลังยอมรับว่าทำเอกสารทางราชการปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกลวงจริง และไม่มีการชดใช้เงินคืนให้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการจัดพนักงานสอบสวนหลายนายในการสอบปากคำผู้เสียหาย บางรายได้รับผลกระทบหนักเนื่องจากมีหนี้สินติดตัวจากการถูกหลอกในครั้งนี้จากการสอบสวนผู้เสียหายทั้งหมดให้การว่าได้รับการติดต่อจากนางสาวชัชวาล (สงวนนามสกุล) ได้นำหนังสือที่อบ.0019/1023 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 เรื่องโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดลกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลงนามโดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หนังสือระบุว่าจังหวัดได้แจ้งอนุมัติโครงการดังกล่าว ประจำปี 2565 (งบเหลือจ่าย) โดยให้อำเภอเขมราฐดำเนินการตามโครงการจำนวน 100 แปลงประกอบด้วยจำนวน 3 ไร่ 100 แปลงๆละ 104,000 บาท(หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,400,000 บาท (สิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม .. 2565 ถึงเดือนกันยายน .. 2566 และขอให้อำเภอดำเนินการพร้อมนำส่งเงินประกันสัญญาให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นอกจากนี้ยังได้นำหนังสือที่อบ.0019/8049 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565  เรื่องโครงการ ขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ลงนามโดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ระบุว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง(ZEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน และ SME พัฒนาคนโดยแจ้งอนุมัติงบประมาณให้อำเภอดำเนินการโดยให้มีการขุดปรับพื้นที่แปลงต้นแบบ จำนวนทั้งสิ้น 160 แปลง ประกอบด้วย จำนวน 3 ไร่ 75 แปลงๆละ 104,000 บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน) จำนวน 1 ไร่ 45 แปลงๆ ละ 45,200 บาท (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2565 – เดือนมิถุนายน 2566 และหากอำเภอมีความประสงค์ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ ขอให้แจ้งจังหวัดพร้อมนำส่งเงินประกันสัญญาให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 21 กันยายน 2565นางสาวเกวลิน มงคลชัยฤกษ์ อายุ 33 ปี  กล่าวว่านางสาว ชัชวาล (สงวนนามสกุล) มีตำแหน่งเป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนแห่งหนึ่ง เป็นคนที่ทำงานโครงการนี้และเคยทำโครงการมาแล้ว ก็เลยมีความน่าเชื่อถือประกอบกับผู้รับเหมาหลายรายที่เห็นหนังสือของทางราชการที่มีลายเซ็นของรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 ท่าน ก็ยิ่งเชื่อ จากนั้นนางสาวชัชวาล ก็ได้เรียกไปทำสัญญาพร้อมเรียกเก็บเงิน อ้างว่าเป็นเงินประกันงาน ค้ำประกันงาน 5%  ซึ่งผู้รับเหมาก็ไปจ่ายเงินให้ที่สำนักงานพัฒนาการอำเภอ ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี มีสลิปการโอนเงิน มาทราบภายหลังว่าถูกหลอก ตอนนี้ที่พอทราบมีผู้รับเหมาประมาณ 12  ราย สูญเงินแล้ว 4,480,434 บาทนอกจากนี้ยังมีผู้รับเหมารายอื่นที่ยังไม่ได้มาแสดงตัวว่าโดนหลอกไป ก็ยังไม่ทราบว่ามีความเสียหายเท่าไหร่คาดว่าน่าจะถึง 10 ล้านบาทนางสาวเกวลิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางผู้รับเหมาเองที่ให้ความเชื่อถือนางสาว ชัชวาล (สงวนนามสกุล) เนื่องจากเวลาคุยเจรจาเรื่องงานโครงการดังกล่าวก็ไปติดต่อที่สำนักงานพัฒนาการอำเภอ ซึ่งสถานที่เราไปไม่ได้ไปตามข้างถนนหรือร้านอาหารก็ไปพูดคุยที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  ชื่อของโครงการคือโครงการโคกหนองนา โมเดล เราก็ทราบกันดีว่าเป็นโครงการพระราชดำริไม่คิดว่าข้าราชการกล้าที่จะเอาโครงการนี้มาแอบอ้าง หลังจากที่รู้ว่าถูกหลอกทางผู้รับเหมาไปติดต่อทวงถามขอเงินคืน ทางเจ้าตัวก็ยอมรับผิด และรับว่าได้ปลอมแปลงเอกสารลงชื่อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 ท่าน ขึ้นมาเอง  ส่วนเงินที่หลอกไป ก็หามาคืนไม่ได้ จึงรวมตัวกันมาแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้านนายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเขมราฐ กล่าวว่า นายอำเภอเอง ก็เป็นคนที่เสียหายด้วย เพราะถูกปลอมแปลงเอกสารด้วยเหมือนกัน และได้ไปแจ้งความนางชัชวาล ไว้ที่ สภ.เขมราฐ ในข้อหาปลอมแปลงลายมือชื่อเอกสารทางราชการไว้แล้ว เท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นในส่วนนางสาวชัชวาล มีพฤติกรรมลักษณะใช้โครงการที่มีจริง หลอกทำสัญญาประกันปลอมเพื่อฉ้อโกงผู้รับเหมา สำหรับเรื่องของการดำเนินคดี เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ส่งไปยัง ... เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด เบื้องต้นทางจังหวัดโดยสำนักงานพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งที่ 43703 /2565 ให้ย้ายไปช่วยราชการที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว...ชัยกฤต โชติวรรณ ผกก.สภ.เขมราฐ .อุบลราชธานี กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งความไว้ในคดีฉ้อโกงและข้อหาปลอมแปลงลายมือชื่อเอกสารทางราชการโดยหากพบความผิดอื่นอีกจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนังสือเอกสารปลอมที่นางสาวชัชวาล เหนือโชติ  ปลอมแปลงขึ้นมาเพื่อหลอกลวงผู้รับเหมาซึ่งลงนามโดยนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ได้มีการแจ้งความในเรื่องการปลอมแปลงเอกสารที่ สภ.เมืองอุบลราชธานีไว้แล้ว ส่วนหนังสือที่ปลอมแปลงลงนามโดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นั้นปัจจุบันได้ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ปี .. 2564 หนังสือที่ถูกปลอมแปลงลงวันที่ 20 กันยายน 2565

ภาพ/ข่าว🙁วิชิต) วัชรพล มีสวัสดิ์ อุบลราชธานี รายงาน