ขอนแก่น – วิทยาลัย “จีเทค” จัดใหญ่นิทรรศการ งานก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 มุ่งสู่มาตรฐานสากล ทุกคนมีงานทำ

 

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 11 พ.ย.65 ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน โครงการประชุมใหญ่ผู้ปกครอง นิทรรศการก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 มุ่งสู่มาตรฐานสากล ทุกคนมีงานทำ โดยมี ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว(พี-เทค) ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่น อุปนายกฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชนูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ กล่าวรายงานวัตุประสงค์

มีนายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ นายไพศาล วงษ์ซีวะสกุล ปลัดอาวุโสอำเภอชุมแพ พ.ต.ท.ยุทธนา ทาตะรัตน์ สวป.สภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนายกสโมสรโรตารี่ ไลออนส์ ตัวแทนภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 5 พันคน ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค)

ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) ถือเป็นต้นแบบการบริหารจัดการการศึกษาและสถานศึกษา ที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ล้วนอาศัยการสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนอื่นๆ ภาคประชาสังคม จึงได้เกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น ความร่วมมือที่เข้มเเข็งเป็นหัวใจหรือองค์ประกอบหลัก เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะภาคอาชีวศึกษาเพื่ออาชีพ ที่จะเป็นกลไกพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

ด้าน ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล เปิดเผยว่า งานวันนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษวันประชุมใหญ่ผู้ปกครองของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 มุ่งสู่มาตรฐานสากล ทุกคนมีงานทำ เพื่อให้ผู้ปกครอง นักศึกษา คณะครูอาจารย์ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน สอบถามปัญหาแนวทางแก้ไข เพื่อวางกรอบแนวทางในการดูแลนักศึกษาอย่างมีระบบต่อไป โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการกุศลต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการ มอบทุนการศึกษาให้ กับนักศึกษาที่เรียนดี บ้านมีฐานะยากจน ทุนละ 1000 บาท จำนวน 200 ทุน มอบผ้าห่ม โครงการเพื่อน้องคลายหนาว ครั้ง 1 จำนวน 1000 ผืน ให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ที่ขาดแคลน มอบถุงยังชีพ ปันสุข ครั้งที่ 24 ให้กับประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา พร้อมร่วมชมบูธนิทรรศการ จากสถานประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับแผนก สาขาที่ทางวิทยาลัยเปิดทำการเรียนการสอน มาจัดแสดง สิ่งประดิษฐ์นวตกรรมใหม่ๆให้เลือกชม พบกับอาจารย์จตุพล ชมภูนิช วิทยากร นักพูดชื่อดังของไทย มาเดี่ยวไมค์ทอล์คโชว์ เพื่อให้ความรู้ ด้านการศึกษา การสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้รับฟัง และชมการแสดง แสง สี เสียง จากคณะครู นักเรียนนักศึกษาตลอดทั้งวัน