เทศบาลเมืองเลยการจัดงานประเพณีลอยกระทง อุบลอยแบบใหม่ (มีคลิป)

วันที่ 6 พ.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงาน บริเวณลานพญานาคปู่ไหลคำมาริมน้ำกุดปอง อ.เมืองเลย จ.เลย นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศบาลเมืองเลย ประธานแถลงข่าวจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 มี ผอ.สถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย ผู้แทน สภ.เมืองเลย หัวหน้าฝ่ายบริหารในเทศบาลเมืองเลย ผู้นำชุมชน ร่วมแถลงข่าว นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศบาลเมืองเลยกล่าวว่า ด้วยเทศบาลเมืองเลย ร่วมกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน และชุมชนต่าง ๆในเขตเทศบาลเมืองเลย จะได้ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณลานพญานาคปู่ไหลคำมาริมน้ำกุดปองและริมน้ำเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ซึ่งเทศบาลเมืองเลยได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ตังต่อไปนี้ เช้าวันที่ 8 พ.ย.2565 พิธีบวงสรวงปู่ไหลคำมา กิจกรรมสาธิตการจัดทำกระทงฝีมือ การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงใหญ่ กิจกรรมสาธิตการจัดทำกระทงฝีมือ นักเรียน/นักศึกษา สาธิตทำกระทงขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางของฐาน 10 นิ้ว / 12 นิ้ว โรงเรียนละ 9 กระทง และที่ขาดไม่ได้ การประกวดนางนพมาศ (ไม่ใช่นางสาว) อายุ 55 ปี แต่งกายด้วยชุดไทย – มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเลยนอกจากนี้ จัดให้มีการปฏิวัติการลอยกระทงแบบใหม่ แต่ขออุบไว้ก่อน จัดให้มีการลอยกระทงทั้งในลำน้ำกุดป่องและลำน้ำเลย ขอร้องให้ยกเว้นวัสดุประเภทโฟม ใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายเองตามธรรมชาติ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์  จ.เลย