อุบลฯ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

( 21 ต.ค.65) ที่ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบถุงยังชีพ”พลังน้ำใจ” ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค และยารักษาโรค จำนวน 1,500 ชุด และน้ำดื่ม จาก พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) หรือ NT พร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือนในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ด้าน นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร ด้านที่พักอาศัย ได้รับผลกระทบ 19 อำเภอ ด้านการดำรงชีพได้รับผลกระทบอพยพ 13 อำเภอ จำนวน 42 ตำบล 281 หมู่บ้าน 11,490 ครัวเรือน ปัจจุบันออพยพ 9 อำเภอ 35 ตำบล 223 หมู่บ้าน 9,457 ครัวเรือน พักศูนย์พักพิง จำนวน 101 จุด 4,786 ครัวเรือน 16,759 คน พักบ้านญาติ จำนวน 2ม225 ครัวเรือน 5,443 คน พื้นที่การเกษตร ได้รับผลกระทบ 20 อำเภอ ได้รับความเสียหายประมาณ 360,000 ไร่ พื้นที่ประมงได้รับผลกระทบ 15 อำเภอ ประมาณ 2,023 ราย และด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ 14 อำเภอ ประมาณจำนวน 17,609 ราย
ทั้งนี้ถุงยังชีพที่ได้รับจากทุกภาคส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะได้บริหารจัดการเพื่อนไปมอบให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี อุบลฯ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี