อบจ.อุบลฯ ห่วงใยประชาชน บริการเรือรับ – ส่ง ข้ามฝั่งเมืองและฝั่งวารินชำราบ

สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี ยังคงมีน้ำท่วมสูง เนื่องจากปัจจุบันน้ำทางตอนบนของแม่น้ำมูล และแม่น้ำชีกำลังทยอยไหลลงมารวมที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งน้ำได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมที่อยู่อาศัย พื้นที่เศรษฐกิจ และพื้นที่ทางการเกษตร ทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำที่บริเวณถนนอุบลฯ – วาริน เพื่อไปให้กำลังประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานบริการเรือรับ -ส่ง ประชาชนข้ามฟาก ฝั่งอำเภอเมืองไปฝั่งอำเภอวารินชำราบ พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยโดยการบริการเรือข้ามฟาก ทาง อบจ.อุบลฯ ได้จัดเรือท้องแบนจำนวน 5 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้บริการเรือ รับ-ส่งประชาชน ระหว่าง ประตูเมืองเทศบาลวารินชำราบ แยกสถานีรถไฟ อำเภอวารินชำราบ – เชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมืองอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-18.00 น. ทุกวันจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย

นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีความห่วงใยพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย และเห็นถึงความยากลำบากในการเดินทางจึงได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่นำเรือมาให้บริการประชาชน โดยฝากเตือนประชาชนที่มาใช้บริการเรือรับ – ส่ง จะต้องสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุจมน้ำ นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานียังได้มีการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอต่างๆ อีกด้วย

ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี