หนองบัวลำภู – ‘บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ แม่เมืองลุ่มภู บูรณาการร่วมกับ พสบ.3 กองทัพภาคที่ 2  พร้อมอำเภอเมือง ซ่อมแซมบ้านเรือนของครอบครัวนักเรียนผู้ยากไร้

ศิวพรฯแม่เมืองลุ่มภู บูรณาการร่วมกับ พสบ.3 กองทัพภาคที่ 2  พร้อมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯจิตอาสาช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือนของครอบครัวนักเรียนผู้ยากไร้เพื่อ ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภูผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก นางศิวพร ฉั่วสวสัดิ์ ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู ภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นไทย ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมได้รับรายงานจากนางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ว่ามีครอบครัว ด.ช.เกียรติชัย พะโนลาด บ้านเลขที่ 86/1 หมู่ 10 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ฐานะทางครอบครัวยากจน สภาพบ้านทรุดโทรม หลังคาบ้านรั่วซึ่งโรงเรียนได้ประสานงานขอรับการสนับสนุนค่าวัสดุเป็นการเบื้องต้นจากคณะกรรมการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร(พสบ.3) กองทัพภาคที่ 2 และชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น-หนองบัวลำภู นอกจากนั้น กรมทหารราบที่ 8 อาสานำกำลังพลมาช่วยเหลือ แต่ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอ

ล่าสุด นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู ได้ประสานงานกับนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และภาคีเครือข่ายจิตอาสาประชาร่วมใจและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 1 โดย ศจพ.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และประชาชนจิตอาสาช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ยากไร้ของเด็กนักเรียนเพื่อสร้างซ่อมแซมให้มีความมั่นคง โดยมีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในขณะที่นางวลักขณาฯผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกล่าวว่าในการนี้ คณะกรรมการ พสบ.3 ทภ.2 ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมม(CSR) มาโดยตลอด โดยครั้งนี้ โรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์ ในการสนับสนุนค่าวัสดุเป็นเบื้องต้น จากนั้น ก็มีภาคีเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชน มาร่วมสมทบ เช่น แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ช่วยปรับปรุงทางเข้าบ้านพร้อมทั้งประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ได้มีสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรจากส่วนที่เกี่ยวข้องในเชิงพื้นที่เข้าดำเนินการซ่อมแซมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ในขณะที่เวลานี้ยังขาดแคลนอุปกรณ์และปัจจัยขั้นพื้นฐานอีกเป็นจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการระดมความช่วยเหลือให้มีความเหมาะสมต่อไป อนึ่งหากจะมีผู้ใหญ่ใจดีมีความประสงค์จะบริจาคหรือสนับสนุนขอความเมตตาแจ้งโรงเรียนได้ทุกเวลา นางวลักขณาฯบอกกล่าวเชิญชวน

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู