ศรีสะเกษ – ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯศรีสะเกษ จับมือ สถานพินิจฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ลดการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ นายชูเกียรติ ทาวุฒิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ นายเอกณรงค์ วงศ์ธีรศักดิ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ น.ส.รุ่งทิวา สุขชาติ พนักงานคุมประพฤติ และนางสาวชุติมา ทองสลับ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ ลงพื้นที่เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ร่วมกับเครือข่ายชุมชน ในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 โดยมี นางอมรวรรณ ศรีนา รอง ผอ.โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร นำคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ


ดร.กัลยาณี กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำผิดโดยเฉพาะจากยาเสพติด วันนี้ ได้บรรยายให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 120 คน ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในหัวข้อ “ทักษะการปฏิเสธ การพัฒนาตนเองและการวางแผนอนาคต” เพื่อให้นักเรียนเยาวชน มีทักษะในชีวิตเพิ่มขึ้น เป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ได้ให้ความรู้ต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาและลดการกระทำผิดจากการรู้เท่าไม่ทันการณ์
ซึ่งเด็กนักเรียนเหมือนผ้าขาว จึงต้องป้อนความรู้ด้านที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ และเสี่ยงต่อการกระทำผิด หากสามารถไปบรรยายให้สถานศึกษาต่างๆได้ทราบถึงงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ต้องเป็นหน่วยงานด่านแรกที่รับเด็กกระทำผิดมาควบคุมดูแลจนกว่าจะส่งศาลเยาวชน และคอยแก้ไขหาวิธีช่วยเหลือเด็กและครอบครัว คาดว่าอาจจะลดปัญหาจากการกระทำผิดได้ในระดับหนึ่งเป็นการช่วยสังคมประเทศชาติได้มาก.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน