ศรีสะเกษ – รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรม “สุรนารี เทรล รัน 2022” ครั้งที่ 3 วิ่งชมเขา-ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณป่าชายแดน ไทย-กัมพูชา ฐานปฏิบัติการชนแดน ร้อย.ทพ.2601 เทือกเขาพนมดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พล.ต.บุญสิน พาดกลาง รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีปลูกป่าต้นยางนา และไม้มีค่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเปิดกิจกรรมวิ่งเทรล “Suranaree Trail Running” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 วิ่งชมเขาตามเส้นทางในภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ชายแดน และมอบรางวัลให้กับประชาชน และกำลังพล ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน โดยมี พล.ต.วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี (ผบ.กกล.สุรนารี) พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยทหาร และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


พล.ต.บุญสิน กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 โดยกองกำลังสุรนารี ได้จัดกิจกรรมวิ่งเทรล “Suranaree Trail Running” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 วิ่งชมเขาตามเส้นทางในภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ชายแดนขึ้น โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้กำลังพล รวมถึงส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ได้ศึกษาภูมิประเทศตามแนวชายแดน ในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 โดยใช้เส้นทางจาก ลานอเนกประสงค์ตลาดวัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ ไปยัง ฐานปฏิบัติการชนแดน ร้อย.ทพ.2601 บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ระยะทาง 16.5 กิโลเมตร

จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นยางนาเพื่อเพิ่มและซ่อมแซมพื้นที่ป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และการมีส่วนร่วม ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ในประเทศไทยตลอดไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน