ศรีสะเกษ – ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ชวนร่วมบุญ “130 ปี วันสถาปนา มท.” ผุดสร้าง “พระพุทธมุนีศรีประชานาถ” วัตถุมงคล “ราชสีห์ทองคํา”

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ชวนร่วมบุญ “130 ปี วันสถาปนา มท.” ผุดสร้าง “พระพุทธมุนีศรีประชานาถ” วัตถุมงคล “ราชสีห์ทองคํา” เพื่อความเป็นสิริมงคล


เมื่อเร็วๆนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบรอบ 130 ปี ในปีพุทธศักราช 2565 นี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสร้างพระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้โปรดประทานนามว่า “พระพุทธมุนีศรีประชานาถ” แปลว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งอันนำมาซึ่งความเจริญของปวงประชา และได้จัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อตอบแทนแก่ผู้มีจิตศรัทธา ที่บริจาคเงินเข้ากองทุนสาธารณกุศล 130 ปี กระทรวงมหาดไทย จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย 1. ราชสีห์ทองคํา จัดสร้าง 260 องค์ สําหรับตอบแทนแก่ผู้บริจาคเงินจํานวน 90,000 บาท 2. ราชสีห์เงิน จัดสร้าง 2,565 องค์ สําหรับตอบแทนแก่ผู้บริจาคเงินจํานวน 5,000 บาท 3. ราชสีห์รมดํา จัดสร้าง 25,650 องค์ สําหรับตอบแทนแก่ผู้บริจาคเงินจํานวน 500 บาท 4. ราชสีห์ใหญ่โลหะพิเศษ จัดสร้าง 2,565 องค์ สําหรับตอบแทนแก่ผู้บริจาคเงินจํานวน 10,000 บาท 5. พระพุทธมุนีศรีประชานาถ พระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทย ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว จัดสร้าง 1,300 องค์ สําหรับตอบแทนแก่ผู้บริจาคเงินจํานวน 13,000 บาท และ 6. เหรียญพระพุทธมุนีศรีประชานาถ และราชสีห์ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย ขนาดเหรียญ 2.4 เซนติเมตร จัดสร้าง 20,000 เหรียญ สําหรับตอบแทนแก่ผู้บริจาคเงินจํานวน 130 บาท


ทั้งนี้กองทุนสาธารณกุศล 130 ปี กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงพุทธศาสนาตามโครงการสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ต.คลองเก้า อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อใช้ในการสงเคราะห์บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และครอบครัวที่ประสบความทุกข์ยาก มีปัญหาความเดือดร้อน ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อจัดสร้าง “พระพุทธมุนีศรีประชานาถ” พระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทย ที่จะนำไปประดิษฐาน ณ ศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่


จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเข้า “กองทุนสาธารณกุศล 130 ปี กระทรวงมหาดไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบรอบ 130 ปี ในปีพุทธศักราช 2565 สำหรับผู้สนใจวัตถุมงคล “ราชสีห์ทองคำ” สามารถร่วมบริจาคได้ที่ Line Official “ราชสีห์ 130 ปี มท.” และวัตถุมงคลรายการอื่นๆ ร่วมบริจาคผ่าน ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ที่ https://amuletmoi.jubjaai.com/ และจะจัดส่งวัตถุมงคลผ่านทางไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น ทั้งนี้ สั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน