สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป พ้งไล้จับฉิกเซียวเกาะ17 มอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค งานทิ้งกระจาด (ซิโกว) ประจำปี 2565

ที่ สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป พ้งไล้จับฉิกเซียวเกาะ17 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร มอบทุนการศึกษา มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ในงานทิ้งกระจาด (ซิโกว) ประจำปี 2565 ขึ้น โดยมี ร้อยโท โยธิน อารีย์กุล ร่วมด้วย นายฌานวิทย์ ตันติสกล นายกสมาคมพุทธศาสตร์ประทีป ,คณะกรรมการ ครู นักเรียน ทหาร ร่วมในพิธีฯสำหรับ งานในครั้งนี้ สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป ได้มีการมอบทุนการศึกษา พร้อมถุงยังชีพให้กับนักเรียนจากโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดูน ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโกก จำนวน 25 ทุน มอบข้าวและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับ อุบลฮักแพง ,บ้านศรีวนาไล ,บ้านทองพูนเผ่าพนัส ศูนย์ไร้ที่พึ่ง และ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลประเพณีทิ้งกระจาดนั้นชาวจีนเชื่อกันว่า เป็นการทำบุญทำทานให้แก่บรรดาภูตผีที่ไม่มีญาติทั้งหลาย ซึ่งจะถูกปล่อยจากยมโลกมารับส่วนบุญบนโลกมนุษย์ปีละครั้ง ก่อนกลับไปรับผลกรรมที่เคยสร้างไว้เมื่อคราวเป็นมนุษย์ ระยะเวลาที่จัดงานเชื่อกันว่าเป็นช่วงเวลาที่ประตูยมโลกเปิด โดยในปีนี้ทางสมาคมพุทธศาสตร์ประทีปได้จัดประเพณีทิ้งกระจาด ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.สามารถเข้าร่วมไปบริจาคได้ด้วยตัวเองได้ที่ สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป(ตรงข้าม รร.อาเวมารีอา จ.อุบลฯ) หรือ ร่วมบริจาคที่ ผ่านบัญชีธนาคารเลขที่บัญชี 022-1-67197-8 (สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป)

ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี