หนองคาย (ชมคลิป) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชมงคลวชิโรภาส วัดสามัคคี

 


วันนี้ (3 ส.ค.65) เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุทธยา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชมงคลวชิโรภาส เจ้าอาวาสวัดสามัคคี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูอมรธรรมโมภาส(ชม) เป็นพระราชมงคลวชิโรภาส เจ้าอาวาสวัดสามัคคี จังหวัดหนองคาย


พระราชมงคลวชิโรภาส บวชเณรเมื่ออายุ 13 ปี ประจำอยู่วัดพระแท่น อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี และได้ญัตติเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ 21ปี มี พระครูมงคลการโกวิท เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่ออายุ 44 ปี ได้ลาสิกขาไปครองเรือน และได้กลับมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุอีกครั้งเมื่อวันที 20 พฤษภาคม 2509 ที่ ประจำที่วัดศรีสังค์ อำเภอเมืองหนองคาย ปัจจุบันพระราชมงคลวชิโรภาส อายุ 107 ปี พรรษา 58 เป็นพระที่เปี่ยมด้วยเมตตา เป็นพระนักปฏิบัติ เคร่งครัดในศาสนกิจ เพื่อเผยแผ่ธรรมมะแก่พระภิกษุ สามเณร รวมทั้งอุบาสก อุบาสิกา พุทธศาสนิกชน สนับสนุนหน่วยราชการ และส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นที่เคารพนับถือของคณะสงฆ์ และเลื่อมใสของญาติโยมและลูกศิษย์โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนจิตอาสา ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียง:

ภาพ-ข่าว พันธลภ แสงทอง(ฤาษีลภ)-ปวีณา จังหวัดหนองคาย