ขอนแก่น (ชมคลิป) เร่งเปิดทางน้ำ เพื่อระบายน้ำลงสู่ห้วยพระคือ เพื่อรับปริมาณฝน ที่ยังตกลงมาหนักตลอดทั้งสัปดาห์

จังหวัดขอนแก่นเร่งเปิดทางน้ำ เพื่อระบายน้ำลงสู่ห้วยพระคือ เพื่อรับปริมาณฝน ที่ยังตกลงมาหนักตลอดทั้งสัปดาห์ หลังปริมาณน้ำมากกว่าปีที่ผ่านมา

            2 ส.ค. 2565 ที่คลองล่องเหมือง บ้านเลิงเปือย หมู่ 9 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายประจวบ รักแพทย์นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายบุญประสงค์  นวลสายย์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น  นายพงศธร พิศาพิทักษ์กุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระลับ ได้ร่วมตรวจดูการขุดลอกคลองร่องเหมือง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ ปภ.เขต 6 ได้นำรถแบคโฮมาขุดลอกเปิดทางน้ำที่จะไหลลงสู่ห้วยพระคือ หลังมีผักตบชวาและต้นไม้ได้ขึ้นขวางทางน้ำจำนวนมาก ให้น้ำได้ระบายได้เร็วขึ้น เพื่อรองรับน้ำที่จะเกิดฝนตกลงมาตลอดทั้งสัปดาห์ เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นอยู่ในพื้นที่ ประกาศเตือนรับฝนตกหนัก

               นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากที่เดือนที่ผ่านมีช่วงเวลาที่ฝนทิ้งช่วง ทำให้ทางจังหวัดทราบปัญหาที่เกิดจากน้ำท่วมและวิธีการแก้ปัญหา หลังจากที่ได้เตรียมการรับมือไปตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ซึ่งจุดนี้เป็นคลองร่องเหมืองที่มีความยาวประมาณ 1.6 กิโลเมตร ซึ่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเมืองขอนแก่น ปัจจุบันพบว่ามีวัชพืชที่ขวางทางน้ำจำนวนมาก รวมทั้งมีประตูระบายน้ำที่ไม่ใช้งานมากว่า 30 ปี จึงต้องมีการรื้อออกจากทางน้ำ เพื่อให้น้ำได้ไหลลงสู่ห้วยพระคือ ก่อนที่จะไหลลงสู่ลำน้ำพองต่อไป ในปีนี้ทางจังหวัดได้กำหนดแผนรับมือน้ำท่วมโดยใช้แผนปี 2560 ซึ่งในปีนั้นมีน้ำปริมาณมากจนทำให้เขื่อนอุบลรัตน์ ต้องเปิดสปิลเวย์ จนทำให้พนังกั้นน้ำพองแตก น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร

               ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณน้ำกักเก็บ 41 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง หรือปริมาณ 997 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกับของปีที่ผ่านมา เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำ 33 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง ขณะที่แหล่งน้ำขนาดกลาง 14 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมแล้ว 87 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำรวมเพียง 44 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ภาพรวมปริมาณน้ำในปีนี้มีมากกว่าปีที่ผ่านมาปริมาณมาก ทำให้ทางจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดให้ฤดูฝนปีนี้จังหวัดขอนแก่น จะมีสถานการณ์น้ำมาก ทำให้จะมีการเร่งพร่องน้ำในส่วนที่จะสามารถระบายออกไปได้ โดยเฉพาะที่แก่งละว้า อำเภอบ้านไผ่ มีปริมาณน้ำเต็มความจุทำให้มีการต้องเร่งระบายน้ำ เพื่อไหลลงสู่แม่น้ำชี ส่วนบึงหนองโคตรได้มีการพร่องน้ำมาต่อเนื่องเพื่อรับน้ำที่จะเติมลงมา.