อุดรธานี – ร.13 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บ้านดงยวด ต.นาข่า

 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกำลังพลจิตอาสาของกรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรองเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จำนวน 3 กิจกรรม

ได้แก่ กิจกรรมขุดลอกกำจัดวัชพืช, กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก และกิจกรรมปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีนาย สยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อราษฎรและประเทศชาติ

โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้จัดขึ้น ณ บ้านดงยวด ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จากการที่กรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรอง ได้จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการจังหวัดอุดรธานี และประชาชนจิตอาสาทำให้คลองน้ำและบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมมีสภาพภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงามมากยิ่งขึ้นสร้างความประทับใจ และความรู้สึกปลาบปลื้มปิติยินดีให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากที่หน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13