(ชมคลิป)จิตอาสานครพนม พร้อมใจทำความสะอาดสถานที่ทำงาน และสร้างเส้นจราจรเป็นต้นแบบให้ประชาชนมีวินัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 


วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมกันประกอบพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ กล่าวคำปฏิญาณตน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทำความสะอาด ตัดตกแต่งกิ่งไม้ สนามหญ้าการปรับแต่งภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช โดยรอบบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม สถานที่ทำงาน สถานที่ใกล้เคียงและโรงเรียนของตนเอง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการให้ได้เห็นถึงความสำคัญในการทำความสะอาด การจัดระเบียบความสวยงามของพื้นที่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยให้กับทุกคนได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งถ้าทุกคนทำตามก็จะส่งผลต่อความสวยงามของบ้านเมืองทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนมเกิดความประทับใจอยากกลับมาอีกครั้ง นำมาซึ่งการค้าและรายได้ของประชาชนในพื้นที่ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของให้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีก


นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทาสีเส้นจราจรทางม้าลายตามหน้าโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักและเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ผ่านไปมาบริเวณทางม้าลายให้ชะลอความเร็ว หรือหยุดยานพาหนะเพื่อให้ลูกหลานที่เป็นอนาคตของชาติที่มาเรียนหนังสือได้เดินข้ามถนนด้วยความปลอดภัย รวมถึงการทาสีตามจุดสำคัญต่าง ๆ ที่จัดให้บริการจอดรถและห้ามจอดรถที่เดิมสีมีความซีดจางด้วยระยะเวลาที่ทามานาน ให้กลับมาเด่นชัดเหมือนเดิมอีกครั้งเพื่อให้ผู้ที่พบเห็นได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมาย อันจะก่อให้เกิดความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ โดยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 27 กรกฎาคม 2565


ข่าว/ภาพ ภัทรพล-ประทีป นครพนม รายงาน